Usnesení č.11/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.12.2015

Výbor schvaluje

 • Přijetí 8 nových členů do MO Havířov

 • Přidělení bezplatných povolenek z Rady ČRS ,ÚS a MO dle návrhu

 • Žádost o osvobození od brigádnické povinnosti p. Pavla Štěrby na 1 rok, na základě lékařské zprávy

 • Předložený plán práce MO Havířov pro rok 2016

 • Odměny funkcionářům a pracovníkům dle dohod

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 10.12.t.r.včetně příloh

 • Čtvrtletní informaci o stavu členské základny

 • Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 2.12.t.r.

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka z prověrek MO konaných 7.12.t.r. na ÚS Ostrava, dále předseda informoval průběhu jednání s p.Bouchalem a Ing. Jílkem ve věci sjednocení programu MO Havířov s programem ÚS Ostrava k provedení sumarizace a o technickém řešení problémů spojených s intern.platbami, včetně řešení s programátory České spořitelny.Hodnocení a poděkování za práci v roce 2015

 • Vyjádření ekonoma Ing. Bierského k předběžným ekonomickým výsledkům a přednesení návrhu rozpočtu MO na rok 2016 (podklady předány DK)

 • Zprávu vedoucího rybářské stráže p.Přívratského o činnosti a hodnocení rybářské stráže za období leden-listopad t.r.

Výbor ukládá

 • Pracovníkům výdejny povolenek požadovat po každém žadateli ZTP povolenky předložení platného průkazu ZTP k provedení xerokopie

(termín-ihned)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r. zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO jednatel MO

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

Otevírací doba

           

      20.1.2020 – 29.4.2020

 

Pondělí   13:00 – 17:00 hod.

 

Středa     9:00 – 11:00 hod.