Usnesení č.7/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 31.8.2015

Výbor schvaluje

 • Finanční odměnu k životnímu jubileu pro pokladníka p.Turčinu ve výši 2 000,- kč

 • Jako vedoucího kroužku začátečníků a pokročilých p. Kučeru od 1.9.t.r.

 • Přijetí 5 nový členů do MO Havířov

 • Žádost ved. rybářské stráže p.Přívratského o navýšení počtu stráže z 12 na 15 členů

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis č.7/2015 z jednání VÚS Ostrava

 • Informaci o stavu členské základny

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka z jednání s Ing.Lubasem, který vypracovává studii pro povodí Odry a odeslané evidenci prodaných povolenek ÚS.

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána o chystaných závodech II.ligy muška ve dnech 4.-7.9.t.r. a o zrušení závodů mládeže ,,Havířovský pohár‘‘z důvodu nezájmu mládeže

 • Zprávu ekonoma Ing.Bierského o průběhu čerpání rozpočtu a účetní uzávěrku za leden-červen t.r. a informaci o doplatku za členské známky a povolenky ÚS. Dále informaci k žádosti pracovníků výdejny povolenek o proplacení cestovních náhrad, kde nelze kombinovat dohodu o provedení práce a proplácení cestovních náhrad

 • Řešení problémů s prodejem krátkodobých povolenek (pro příští období objednat a zásobit prodejce dostatečným množstvím povolenek)

 • Informaci místopředsedy p.Mrkvana o přípravě očisty revíru a o možnosti jejího zefektivnění

Výbor ukládá

 • Všem odborům zpracovat návrhy na udělení svazových vyznamenání, tyto odevzdat ke kontrole a přípravě jednateli pro chválení na jednání výboru 21.9.2015

(termín 14.9.t.r.)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r. Zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO jednatel MO

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

Otevírací doba

           

   PONDĚLÍ   13:00 - 15:00 hod. 

 

   STŘEDA       zrušeno