Usnesení č.3/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 23.3.2015

Výbor schvaluje

 • Návrh darovat automatickou pračku z odpisu nepotřebného majetku MO p.Radimovi Šimonovi

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis z jednání DK ze dne 2.3.2015

 • Stanovisko DK k účetní uzávěrce za r.2014,závěrečné zprávě o inventarizaci majetku MO, dodané předsedou DK Bc. Jiřím Damborským

 • Čtvrtletní informaci o stavu členské základny

 • Informaci hospodáře p.Cholasty o chystaném jarním zarybnění revírů a stavu hráze RCHZ-Pašůvka

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka o odvodu fin.prostřeků za povolenky a členské známky,jednání se zástupci LČR s.p. ohledně možnosti pronájmu rybníka v Albrechticích

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka a jednatele p.Přívratského o zajišťování podkladů potřebných ke změně zápisu adresy sídla MO v registru občanských sdružení a zápisu změn v katastru nemovitostí (LV) potřebných pro vystavení nového registračního listu organizačních složek MO ČRS, radou ČRS Praha

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána o zajištění doplnění chybějících materiálů v kronice MO do 31.5.2015

 • Informaci dodanou ved.mládeže p.Maroszem o průběhu kroužku pokročilé mládeže a termínech závodů mládeže v r.2015, zakoupení doplňků k závodnické bedně

 • Informaci ved.rybářské stráže p.Přívratského o zakoupení triček pro rybářskou stráž

 • Ukončení činnosti uklízečky p.Kapralíkové ke dni 31.3.2015

 • TOO ke stěhování sídla MO na VÚZ-Těrlicko

ověřil: Bohuslaw Wawrzyczek v.r. Zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

 

Úřední hodiny

 

od 22.2.2021 až do odvolání

( omezený provoz z důvodu zhoršující se situace s nemocí Covid19)

 

 Pondělí  13:00 -16:00 hod  

Středa      9:00 - 12:00 hod

                                                                           

 

 Administrace, výdejna - Močiljaková tel: 605 440 712

                                           

                                                                             

 

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

Zpravodaj duben 2021