Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Předseda komise:  Bc. Jiří Damborský

Členové:  Jakub Vydiolek

                 Radim Šimon

                                     K činnosti dozorčí komise.

Dozorčí komise je kontrolním orgánem ve všech činnostech výboru místní organizace a současně dohlíží na práci jednotlivých členů výboru. Na svých pravidelných zasedáních doporučuje výboru nápravy – opatření, která mají za úkol zkvalitnit činnost tohoto výboru. Úkoly dozorčí komise vyplývají z hlavních dokumentů, kterými jsou Rybářský řád, Stanovy RS a Jednací řád, kterými se řídí rybářské organizace v ČR, kromě MRS. Dozorčí komise pracovala v roce 2015 dle svého plánu práce a operativních potřeb MO v tříčlenném složení, tedy předseda dozorčí komise a dva členové. Dozorčí komise současně vykonává funkci kárné komise, která řeší přestupky členů naší MO. Do konce měsíce září 2015 tak musela kárná komise řešit čtyři případy přestupků našich členů s vydáním kárného opatření v podobě od důtky až po dočasné odnětí povolenky. I nadále to svědčí o tom, že si někteří naši členové stále neuvědomují důsledky porušení, že to pak stojí spoustu času, peněz a zákaz rybolovu i na několik měsíců. Řadu přestupků také řeší členové rybářské stráže (RS) na místě formou napomenutí. Mezi další a nejnáročnější činnosti DK patří kontrola účetních, pokladních dokladů a finančních operací s posouzením účelnosti vynakládání finančních prostředků.
Několikrát ročně proběhla mimořádná kontrola pokladny, vždy bez závad. Členové DK se rovněž zúčastňují vysazování ryb do sportovních revírů a výlovů násadových ryb. Průběžně je kontrolována činnost odboru mládeže, LRU a RT. Dovolte mi závěrem, abych vyjádřil poděkování členům dozorčí komise za
svědomitou práci a výboru MO za pevné vedení naší MO.

Za dozorčí komisi: Bc. Jiří Damborský
                             předseda DK

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712