Člen naší rybářské stráže společně s pracovnicí odboru životního prostředí Obecního úřadu v Těrlicku za spolupráce Policie ČR provedli dne 15.5.2018 v dopoledních hodinách kontrolu příbřežních pozemků na našem rybářském revíru Stonávka 2A (Těrlická přehrada). Důvodem bylo zmapování černých staveb a různých přístřešků vybudovaných za dlouhá léta rybáři. Výskyt těchto staveb byl zjištěn na pravém břehu přehrady mezi hrází a skálou. Je pravdou, že až na jedno místo pod mysliveckou chatou je okolí přístřešků udržováno v čistotě, nebyly zjištěny žádné odpadky, přesto lze očekávat, že uživatelé těchto staveb budou vyvěšením upozornění vyzváni Obecním úřadem v Těrlicku k jejich odstranění.
Současně je nutno upozornit návštěvníky tohoto našeho rybářského revíru, že na něm za nedlouho začne lov nonstop a s tím související větší návštěvnost. Pokud se již rybář rozhodne strávit u vody den či více dní a postaví si bivak, je také zapotřebí místo udržovat v čistotě a veškeré odpadky shromažďovat nejlépe v plastových pytlích či jiných vhodných obalech a ty pak při odchodu s sebou odnést. Je třeba připomenout dohodu mezi vedením Obce Těrlicko a MO ČRS Havířov, kterou byl zmírněn dopad Obecně závazné vyhlášky pojednávající o zákazu stanování a bivakování v okolí Těrlické přehrady a je tak na každém rybáři, zda nám tato možnost bude i nadále umožněna. Čistotu okolí místa lovu bude kontrolovat rybářská stráž.

 

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

Otevírací doba