Dotaz z členské schůze

Členové výboru MO Havířov se na svém jednání dne 25.3.2019 zabývali Vašim dotazem předneseným na členské schůzi konané 17.3.2019.

Na návrh hospodářského odboru a posouzením stávajícího umístění zákazových cedulí úseku hájeného pásma pod zeleným městem na revíru 471 131, kde v současné době jsou zákazové cedule v souměrné přímce a tak nedochází k záměrnému lovu ryb v hájeném pásmu,tak jako tomu bylo dříve.

Výbor MO se jednohlasně rozhodl ponechat v současné době hranice hájeného pásma ve stavu v jakém jsou doposud.

S pozdravem za MO Havířov

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

Otevírací doba