Hospodářský odbor navrhnul rozšířit prodej povolení k lovu Chyť a Pusť na sportovním revíru 471 131 – Stonávka 2A jak již bylo na členské schůzi avizováno ve zprávě předsedy. Výbor tento návrh projednal a schválil prodej povolení od měsíce května 2017.

Zájemci o zakoupení povolení pro lov Chyť a Pusť celoročně a od 16.6. taktéž pro Lov Sumců můžou navštívit prodejnu níže uvedeného prodejce rybářských potřeb                                                

                      pana         ANTALEC MARTIN

                                                                            Rybářské potřeby

                                                               +420 774 212 955

                                                        Dělící 8/939

                              736 01 Havířov-Bludovice

                                          Informace také na www.as-fish.cz

Dne 10.5.2017 bylo vysazeno 4350 kg kapra to je 3000 kusů.

Prodej krátkodobých povolenek , povolení k lovu Chyť a Pusť pro rok 2017
RS Fish rybářské potřeby s.r.o. – prodejna Radim Snopek

• Hlavní třída 73/438, Havířov - Město, 736 01
• Tel.: 59 6813460
• Mob.: +420604994440
• E-mail informace : info@rybarskepotreby-shop.cz
• Web: www.rybarskepotreby-shop.cz
• Kontaktní osoby : Radim Snopek, Martin Ryška, Šárka Snopková, Pavlína Koštialová
a v úředních hodinách na MO Havířov,z.s.
Rybářská 154 / 7, Těrlicko PSČ 735 42
Kontakt: 774 556 541
www.rybari-havirov.cz

                                       UPOZORNĚNÍ LOVÍCÍM !!!

Vzhledem k tomu, že po dohodě se zástupci ÚS Ostrava jakožto uživatelem rybářského revíru 471 131 Stonávka 2A, se posunula hranice zákazu lovu a to pod ,, zeleným městem'' o cca 150 m směrem pod benzínovou čerpací stanici k tzv.,, jabloni'' a to od 1.7. 2015 z důvodu opakovaných stížností lovících a nejasnosti hranice zákazu lovu v tomto úseku, zejména na vodní ploše.
Na tento vymezený úsek zákazu lovu, rybářská stráž umístila informační tabule s označením.
Bohužel opět toto označení na svém místě dlouho nevydrželo a bylo poškozeno vandaly a poničen tak majetek svazu.
Proto upozorňuji lovící v tomto úseku, že při zjištění tohoto přestupku, bude s lovícím zahájeno kárné řízení za porušení BP (i zadržení povolenky).

,,Petrův zdar''

Přívratský Lukáš
jednatel a vedoucí rybářské stráže

Obecně závazná vyhláška č.9/2015 k zabezpečení ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území obce Těrlicko k nahlédnutí ZDE

Zásady a pravidla pro lov sumců vyvážkou
Povolení se vydává jen držitelům kaprových povolenek .(KK a CK)

Veškerá pravidla která jsou uvedena v tomto seznamu se musí dodržovat jinak se lovící vystavuje možností postihu, bude povolení odebráno bez náhrady a to včetně kaprové povolenky.

1) Držitel povolení k lovu sumce je oprávněn k vyvezení dvou prutů(udic) .
2) Za nástrahu lze použít jako nástražní rybu každou rybu která ma stanovenou minimální délku a toto splňuje, ale také ryby které nemají stanovenou minimální délku jako jsou: cejn,plotice,perlín, okoun atd.
3) Za nastražní rybu nelze v žádném případě použít: úhoř, pstruh a KAPR.
4) Povolení opravňuje lovícího k osazení dvou trhacích bójek,ale né do místa která jsou vymezena jako plavební dráha.
5) Lovíci si v jednom dni může přisvojit pouze jednoho uloveného sumce do 130 cm potom ukončí denní lov.
6) Po setmění má povinost osvětlit místo lovu el. světlem.( né svíčka.)
7) Lovící bude dbát na pořádek v místě lovu.
8) Zákaz rozdělávání otevřených ohňů .
Zákaz používání k lovu vábničky a vábení kolem nástrahy a lov ze člunu
Zdolávání zaseknutého sumce ze člunu je možné.
Při lovu se chovat tak aby nerušil ostaní rybáře.
9) Lovící vyváží tak aby bylo vyvezeno kolmo na osu přehrady. V případě že nemá vyvezen žádný prut na sumce je povoleno si lovit nástražní ryby a ty musí zapsat do povolenky.V případě ulovení kapra je povinost ho vrátit vodě.
10) Za trhací bojku nelze použít plastovou lahev nebo neopracované PVC
11) Po skončení platnosti povolení je povinost neprodleně odstranit trhací bóje a vrácení povolení včetně sumáře tomu kdo povolení vydal.

ceník:

jednodenní......................................100Kč
dvoudenní........................................200Kč
třídenní........................................... 300Kč
sedmidenní.......................................500Kč

ke každé povolence se připočítává manipulační poplatek 20 Kč

za MO Havířov          Bohuslav Wawrzyczek                  Miroslav Cholasta
                                  předseda MO                               Hospodář MO

 

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

rybari@rybari-havirov.cz

 

Otevírací doba

           

 

     Úřední hodiny 2017

 

    od 2.5. do 18.12.2017


pondělí 14:00 - 17:30 hod.