Po zahájení schůze přítomni členové zvolili volebni komisi. Volby řídil předseda volební komise p. Petr Šafář.

DSC 0003

Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:

- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- ekonom MO pan Ing. Pavel Bierski
- brigádnický referent pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

DSC 0002

DSC 0004

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský

DSC 0006

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek

DSC 0007
Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu MO na rok 2018 přednesl pan Ing. Pavel Bierský

DSC 0009

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský

DSC 0011

V diskuzi vystoupili předseda ČRS ÚS Ostrava pan Miloš Martínek

DSC 0032

s dalším příspěvkem vystoupil pan Miroslav Bezděk (viz foto) a pan Štefan Kovár

DSC 0036

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:

Do mandátové komise :

p. Radim Šimon
p. Ladislav Kania
p. Stanislav Kawalec

Do návrhové komise :

p. Ing. Roman Blaszczok
p. Pavel Cependa, p. Aleš Basta

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

p. Václav Krčmář

p. František Hron

p. Josef Opa

p. Jan Jurco

p. Bohumil Prokop

p. Viktor Šebesta

p. Václav Pavlíček

p. František Pešek

DSC 0017

DSC 0021

DSC 0025

DSC 0026

DSC 0028

DSC 0030

Odznak za významnou pomoc

p. Radim Snopek

Čestný odznak ČRS - III. stupně - BRONZOVÝ

p. Ing. Roman Blaszczok

DSC 0031

Čestný odznak ČRS - II. stupně - STŘÍBRNÝ

p. Pavel Gorecký

Před hlasováním o usnesení předseda volební komise p. Šafář, předložil výsledky voleb na volební období 2018 - 2022, všichni navrženi členové byli zvoleni.

a) Členové výboru MO ve složení: p. Miroslav Cholasta, p.Václav Krčmář, p. Lumír Marták ,p. Lukáš Přívratský, p. Bohuslav Wawrzyczek
b) Členové dozorčí komise MO ve složení: Bc.Jiří Damborský, p. Stanislav Kawalec, p. Radim Šimon,

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

Usnesení z výroční členské schůze MO ČRS Havířov, konané dne 11.3.2018 v kulturním domě Radost v Havířově.

Složení návrhové komise:

Ing. Roman Blaszczok
p. Aleš Basta
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávu výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 1767,18 Kč za rok 2017, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2018
3) Pracovní povinnost členů MO od 19 let - 10 hodin, mládež od 16 – 18 let včetně a studenti denního studia do 26 let (s potvrzením ) 5 hodin před vydáním povolenky, finanční hodnota jedné neodpracované hodiny je 80,- Kč. Pracovní povinnost pro běžný rok musí být splněna (odpracována, nebo finančně uhrazena) do konce listopadu daného roku. Pokud tuto povinnost člen nesplní a bude žádat vydání povolenky v následujícím roce, je povinen zaplatit 50% navýšení za každou dlužnou hodinu.
4) Manipulační poplatek ve výdejně , prodejců povolenek a při platbě prostřednictvím internetového bankovnictví ve výši 20Kč. Poplatek za informátor Havířovský rybář 10 Kč.
5) Ponechání k úhradě částku 250Kč i pro následující období pro členy přizvané zástupci MO k proškolení nebo kárnou komisí k řešení rybářského přestupku
6) Poplatek 500Kč za vstupní školení uchazeče o rybářský lístek bez zájmu o členství v MO Havířov.
7) Vystavení členského průkazu zdarma, za vystavení duplikátu z důvodu ztráty nebo znehodnocení poplatek ve výši 50Kč.
8) Osvobození od pracovní povinnosti pro:
- držitele osvědčení ZTP a výše
- členy, kteří v kalendářním roce dovrší věku 65 let a starší a jsou členy MO Havířov nejméně 3 roky
- ženy všech věkových kategorií
- děti do 15 ti let (zúčastňují se jen v rámci zájmové činnosti)
Zápisné pro nové členy ( uchazeče o vstup do MO Havířov ) ve výši:
 500,- Kč pro řádné členy starší 18 let;
 200,- Kč pro mládež od 16 do 18 let;
 100,- Kč pro děti do 15 let;

Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2017, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2018, včetně návrhu na opatření.
2) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.

Členská schůze zvolila:

a) Členy výboru MO ve složení:p. Miroslav Cholasta, p.Václav Krčmář, p. Lumír Marták ,p. Lukáš Přívratský, p. Bohuslav Wawrzyczek
b) Členy dozorčí komise MO ve složení: Bc.Jiří Damborský, p. Stanislav Kawalec, p. Radim Šimon,

Delegáta na konferenci Územního svazu p. Lumíra Martáka

Členská schůze ukládá

Výboru MO
a) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze

b) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

Všem členům MO

Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

Podpisy členů návrhové komise: Ing.Roman Blaszczok v.r.
p. Aleš Basta v.r.
p. Pavel Cependa v.r.

V Havířově dne 11. března 2018

                                  Členská schůze 19.3.2017


Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:


- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- ekonom MO pan Ing. Pavel Bierski
- brigádnický referent pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

 DSCN1336

DSCN1334

DSCN1335

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský

DSCN1325

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek

DSCN1328

Důležitá byla zpráva přednesena ekonomem MO Havířov panem Ing. Pavlem Bierským.
Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu MO na rok 2017

DSCN1330

Zprávu z hospodářského odboru přednesl hospodář pan Miroslav Cholasta

DSCN1332

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský

DSCN1333

V diskuzi vystoupil předseda ČRS ÚS Ostrava pan Miloš Martínek

DSCN1346

Diskusní příspěvek týkající se brigád přednesl brigádnický referent p. Lumír Marták

DSCN1347

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:


Do mandátové komise :

p. Petr Kutěj
p. Ladislav Kania
p. Marek Palowski


Do návrhové komise :


p. Bc. Tomáš Gavenda

p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

p. Petr Janovský

p. Emil Ciežák

p. Zdeněk Volný

p. Juraj Legendi

p. Jiří Novák

p. Stanislav Kroužil

p. Vladimír Jergl

p. Adolf Slonina

DSCN1340

DSCN1341

Čestný odznak ČRS - III. stupně - BRONZOVÝ

p. Bc. Jiří Damborský

DSCN1343

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

 

                                                    USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov,konané dne 19.3.2017 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

p. Petr Kutěj
p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 46 094,91 Kč za rok 2016, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2017
3) Kooptaci p.Lumíra Martáka jako člena výboru MO a p.Radima Šimona jako člena dozorčí a kárné komise MO
4) Setrvání ve společném hospodaření Územního svazu pro Severní Moravu a
Slezsko


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2016, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2017, včetně návrhu na opatření.
2) Rozhodnutí výboru MO v případě zaviněného nesplnění členské povinnosti (nevyplnění sumáře úlovků), předvolat člena ke kárné komisi k projednání přestupku včetně poplatku za projednání
3) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Lumíra Martáka


Členská schůze ukládá
Výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu


Členové návrhové komise:

p. Petr Kutěj v.r.
p.Václav Krčmář v.r.
p.Pavel Cependa v.r.


V Havířově dne 19. března 2017

                                            USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov,konané dne 8.3.2015 v KD Radost v Havířově

Číst dál...

                              Členská schůze 8.3.2015

           Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:

- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- místopředseda pan Josef Mrkvan
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- ekonom MO pan Ing. Pavel Bierski
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský
- předseda VÚS Ostrava pan Miloš Martínek

Číst dál...

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

Otevírací doba

             

                 ROK 2019

 

    od 16.1. do 11.12.2019

 

Pondělí    13:30 - 16:30 hod.

Středa        9:00 - 11:00 hod.