MO Havířov přijímá zájemce o členství v ČRS celoročně za podmínek vymezených Stanovami a Jednacím řádem - podrobné informace Vám ochotně poskytneme i telefonicky 774 556 543 nebo při osobní návštěvě v kanceláři MO.

                                                     Co by jste měli vědět!!
1. Členové jsou řádní ,čestní a přispívající. Dokladem řádného a čestného členství je platný členský průkaz. Přihláška za člena Svazu se podává písemně na stanoveném tiskopisu.
Členská legitimace je majetkem Svazu.

2. Řádní členové jsou:
-dospělí ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let )
-mládež (od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku, do konce
kalendářního roku, v němž dosáhnou 18 let )
-děti ( od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž
dosáhnou 15 let věku )

3. O přijetí za:

- řádného člena rozhoduje výbor místní organizace
4. Členský příspěvek se skládá:
- z jednorázového vstupního peněžního příspěvku ( zápisné )
- z pravidelného peněžního příspěvku
- z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně ( §4odst.2 písm.d )
nevztahuje se na děti do 15 let a ženy
- z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem
5. Za člena ČRS nesmí být přijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vyloučen, rovněž ani ten, proti němuž bylo zahájeno před ukončením členství kárné řízení.

 

Co nabízíme našim členům ?

 

- možnost každodenního rybolovu na revíru 471 028 Dukla, kdy členové ostatních organizací můžou lovit pouze dvakrát za týden.

- reprezentovat naši MO v rybářských soutěžích LRU Muška nebo Plavaná dospělí i děti.

 

Co je třeba k vyřízení :

- Vypsat přihlášku člena

- Zúčastnit se školení

- Absolvovat závěrečný znalostní test

 

Přezkoušení je řešeno formou testu. Jeden test obsahuje 25 otázek. Otázky pro každý test jsou vybírány z těchto základních okruhů témat.

 

1) Základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů.

2) Základní znalosti z biologie ryb a vodních organismů.

3) Základní znalosti způsobu lovu ryb.

4) Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.

5) Základní znalosti zákona č.99/2004Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů ( zákon o rybářství ), jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004Sb.,a Stanov ČRS.

 

Na základě absolvovaného školení a vstupu do svazu člen obdrží "Osvědčení o získané kvalifikaci " potřebné k vyřízení rybářského lístku (Magistrát Města Havířova )

 

Finanční náklady pro rok 2018:

zápisné pro členy a školení pro nečleny                                                                                                                     dospělí          mládež         děti do 15 let

                                                                                                                                                                                         500 kč          200 kč           100 kč 

členský příspěvek ( známka )

                                                                                                                                                                                         500 kč          200 kč           100 kč

Pracovní povinnost ( brigáda ):
dospělí ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let )       

noví členové          20 hod. (prvních 10 hod. 800,- kč při vstupu do MO, následujících 10 hod. povinnost zaplatit nebo odpracovat do konce listopadu 2018)

stávající členové   10 hod.         

 

mládež (od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku, do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou 18 let)
noví členové         10 hod (prvních 5 hod. tj.
400,- kč při vstupu do MO, následujících 5 hod. povinnost zaplatit nebo odpracovat do konce listopadu 2018)

stávající členové    5 hod.        

 

studenti 19-26 let (při doložení potvrzení o denním studiu viz. mládež)                  

noví členové        10 hod

stávající členové   5 hod.

 

Brigádnická povinnost se nevztahuje na:
- děti do 15 let
- ženy
- členy od 65 let

- držitelé průkazu mimořádné výhody II(ZTP) a III(ZTP/P)stupně

 

                                                                                                                                                                                        

Povolenka k lovu MP ( nejčastěji se prodává mimopstruhová )

                                                                                                                                                                                         1600 kč        1050 kč            300 kč

Poplatky :
soupis revírů                  10 kč
manipulační poplatek       20 kč

Celkem :                                                                                                                                                                          3430,- kč      1880,- kč
    

 

         Termíny školení zájemců o vydání prvního rybářského lístku

Pro rok 2019 připravujeme

 

V prostorách MO Havířov na adrese

Český rybářský svaz, z.s.,místní organizace Havířov ul. Rybářská 154/7, 735 42 Těrlicko

 

 

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

rybari@rybari-havirov.cz

 

Otevírací doba

             
 

    od 15.1. do 17.12.2018


 pondělí   13:00 - 17:00 hod.
 středa     08:30 - 11:30 hod.