Usnesení č.4/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 2.5.2022

  

Výbor schvaluje

- Schválení stávajícího plánu práce na r.2022 členy nového výboru

- Přijetí nových členů MO

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o výměně zabezpečovacího zařízení v prostorách sídla MO a plynoměru , kde bude nutná oprava a revize,dále informace o stavu členské základny a odvodu fin.prostředků za povolenky a čl.známky ve prospěch ÚS Ostrava

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o průběhu čerpání rozpočtu MO za leden-duben

- Zápis č.4/2022 z jednání VÚS ze dne 21.4.2022

-Zprávu předsedy DK  Bc.Damborského z jednání DK  ze ne 14.2. tr

- Informaci ved.RS  Mgr. Kristiana o průběhu zkoušek nových zájemců o členství v RS a umístění zákazových cedulích na pláži pod hotelem Fridrich

-Informace Hospodáře MO p.Klímy o znečišťování břehů revíru 471 131, plánovaném školení elektrorybářů dne 21.5.t.r.,o jarním vysazení ryb do revírů a průběhu kroužku mladých rybářů.

-Informaci ved.LRU p.Molaty k 1. kolu závodů II.ligy muška

 

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.2/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.2.2022

  

Výbor schvaluje

 - Konání výroční členské schůze dne 13.3.2022 v 9:00 hod. v kulturním domě Radost v Havířově

 - Termín jednání nově zvoleného výboru včetně ustavující schůze výboru na den 13.3.2022

 - Účast p.Klímy na kurzu rybářského hospodáře v Třeboni

 - Přijetí nových členů

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o vyhodnocení práce výboru a DK MO za uplynulé volební období, poděkování členům za práci

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o provedené inventarizaci majetku MO,celkové sumarizaci povolenek za rok 2021

- Zápis č.1/2022 z jednání VÚS ze dne 20.1.2022

-Zprávu předsedy DK  Bc.Damborského z jednání DK  ze ne 31.1. a 14.2. t.r. a stanovisko DK k účetní uzávěrce za rok 2021 a navrženému rozpočtu MO na rok 2022

- Stav členské základny  

 

Výbor ukládá     

Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 Usnesení č.1/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.1.2022

  

Výbor schvaluje

           - Plán práce výboru na rok 2022

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o vyhodnocení období pro vrácení povolenek za r.2021, o plnění rozpočtu za r.2021,z hospodářské kontroly konané na ÚS Ostrava dne 19.1.2022 a odeslání anketního formuláře týkajícího se omezení úlovku Kapra

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o poplatcích za služby a platby MO, výkaz činnosti MO za rok 2021

- Informace ved.kroužku p.Jakubce o kroužku začátečníků

-Zprávu předsedy inventární komise Bc.Damborského o inventarizaci majetku MO za rok 2021

-Zprávu ved.RS  Mgr.Kristiana o činnosti RS v roce 2021,o návrhu 4 kandidátů ke zkouškám RS

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.8/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.12.2021

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o odeslané žádosti na Lesy ČR s.p. o zakoupení pozemku v bezprostřední blízkosti sídla MO, o konečné uzávěrce fin.prostředků včetně úhrady nedoplatků ve prospěch ÚS Ostrava za FRR,členské známky a povolenky

- Projednání plánu práce výboru MO , návrhu rozpočtu MO pro rok 2022

-Zprávu předsedy DK Bc.Damborského o činnosti DK za období leden –listopad 2021

-Zprávu ved.RS  Mgr.Kristiana o činnosti RS

-Hodnocení činnosti výboru MO za uplynulé volební období 2018-2022

-Informace o pádu stromu na střechu sídla MO dne 1.12.2021 a způsobu řešení pojistné události a opravě  střechy

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 

Usnesení č.7/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.11.2021

Výbor schvaluje

           - přerozdělení bezpatných povolenek a povolenek v režii MO členům za práci pro MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o předání funkce ved.mládeže, včetně inventarizace kde p.Marosze nahradil p.Jakubec viz.předávací protokol , zrušení společného posezení členů výboru a funcionářů MO z důvodu nepříznivé epidemiologické situace

- Zápis č.10 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 11.11.t.r.

- Přípravu inventarizace majetku MO vydání směrnic,školení, a inventarizační komisi ve složení p.Wawrzyczek,Přívratský, Bc.Damboský, pí.Močiljaková

-Úpravu podmínek rybolovu pod hotelem Fridrich(úsek hlavní pláže)v období od 1.5.-30.9. počínaje rokem 2022  budou v tomto úseku každoročně na žádost obce Těrlicko po dohodě s územním svazem Ostrava umístěny cedule se zákazem rybolovu

-Možnost vrácení povolenek k lovu a sumářů úlovků členů ve dnech 8 a 15. ledna 2022 ve stánku v hypermarketu Glóbus Havířov

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Předsedovi MO-připravit návrh rozpočtu MO pro rok 2022

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.6/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 18.10. 2021

 

 

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí


- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
- Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o stavu členské základny, 1302 členů, čerpání rozpočtu
MO za období leden-srpen t.r.,umístění kamerového systému se záznamem v okolí sídla MO
- Zápis č.8 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 10.9.t.r.
- Zprávu z jednání DK MO Havířov za období leden-září t.r.,stanovisko DK ke zprávě o čerpání
rozpočtu MO za období leden-srpen t.r.
-Zprávu o činnosti přípravné a volební komise MO ČRS Havířov pro volby do výboru a DK MO
pro období 2022-2026
-Požadavky členů RS pro nadcházející sezónu podané ved. RS Mgr.Kristianem
-Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským průkazem


Výbor ukládá


- Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
– Všem členům MO -Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským
průkazem -vyplývá ze stanov ČRS

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek                                              v.r. zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
předseda MO                                                                                     jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

Úřední hodiny

                                                                                        2.5.2022 - 30.11.2022

                                                                      pondělí   13:00 - 16:00 hod.

                                                                             středa       9:00 - 12:00 hod.

 

                                                                                                Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                   květen 2022