Usnesení č.6/2016 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.8.2016

Výbor schvaluje
Odměnu ve výši 4 500,- kč hospodářskému odboru za práci při opravě hráze na RCHZ Pašůvka
Zakoupení notebooku pro jednatele MO

Výbor bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
Zápis č.6 a 7/2016 z jednání VÚS Ostrava včetně příloh
Zprávu jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště a informaci o převodu člunu pod hospodářský odbor
Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 6.6. a 4.7..t.r.
Informace hospodáře MO o zarybnění Lučiny 1P pstruhem obecným a duhovým a o stavu RCHZ Pašůvka
Informaci ved.LRU p.Pelikána o ukončení druhého kroužku dětí a mládeže dne 14.7.t.r. a přípravě termínu kroužku nového, a k 2.kolu závodu LRU muška Praha
Zprávy ekonoma MO Ing.Bierského o odvodu fin.prostředků za povolenky a čl. známky na VÚS , účetní uzávěrku za období leden-červen t.r. a průběhu čerpání rozpočtu
Informaci o stavu členské základny-kde za červenec a srpen t.r. nebyl zaznamenán odchod žádného člena z naší MO
Informaci předsedy MO p.Wawrzyczka o nutnosti vytisknout statut společného hospodaření pro prodejce povolenek-aby se zabránilo případným nesrovnalostem při prodeji povolenek

Výbor ukládá

Ekonomovi MO Ing.Bierskému, jednateli MO p.Přívratskému a předsedovi MO p.Wawrzyczkovi dokončit převod financí a zrušit účet vedený u České spořitelny
Termín-30.9.t.r.
Hospodáři MO p.Cholastovi-připomínkovat na hospodářských prověrkách na VÚS limity úlovků na krátkodobé povolenky k lovu ryb
Termín-prověrky
Jednateli MO p.Přívratskému a všem odborům-připravit návrhy na vyznamenání funkcionářů MO a udělení pamětních listů členům MO
Termín 30.9.t.r.


ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
               předseda MO                                               jednatel MO

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

rybari@rybari-havirov.cz

 

Otevírací doba

             
 

    od 3.12. do 19.12.2018


 pondělí   13:00 - 17:00 hod.
 středa     08:30 - 11:30 hod.


  24.12. zavřeno

  26.12. zavřeno

  27.12. 13:00 - 17:00 hod.

  28.12. 8:30 - 11:30 hod.

  31.12. zavřeno

 

               ROK 2019

 

    od 2.1. do 15.1.2019

 

  Pondělí 9:00 - 12:30             13:00 - 17:00 hod.

  Úterý 9:00 -12:30                 13:00 - 17:00 hod.

  Středa 9:00 - 12:30              13:00 - 17:00 hod.

  Čtvrtek 9:00 - 12:30             13:00 - 17:00 hod.