Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.8/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.9.2015

Výbor schvaluje

 • Návrhy na udělení svazových vyznamenání dle návrhu jednotlivých odborů

 • Změnu termínu konání členské schůze (na květen)a to z důvodu posunutí termínu platby členského příspěvku (na duben)

 • Přijetí 5 nový členů do MO Havířov

 • Návrh na změny ve výdejně povolenek, kde p.Skalková bude trvalým pracovníkem výdejny a druhý pracovník bude vypomáhat dle potřeby a vytíženosti výdejny

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Informaci o stavu členské základny

 • Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 7.9.t.r.

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka o odeslané objednávce povolenek a členských známek pro rok 2016 na ÚS Ostrava, o termínu zahájení kroužku mladých rybářů a to 6.10.t.r., dopisu starosty obce Těrlicko Bc.Poláška ve kterém starosta apeluje na členy ČRS, aby v případě příjezdu k MO Havířov respektovali omezení rychlosti na ul. Rybářská

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána ze závodu II.ligy muška ve dnech 4.-7.9.t.r. a ze závodu mládeže Hlučínský pohár ze dne 19.9.t.r.

 • Informaci hospodáře p.Cholasty o provedených záchranných odlovech na revíru Lučina 1P a chystaném kontrolním odlovu na RCHZ Pašůvka

 • Zprávu ved.rybářské stráže p.Přívratského o činnosti stráže v letní sezóně

Výbor ukládá

 • Všem odborům zpracovat a předložit podklady pro vydání informátora Havířovského rybáře (dle potřeby)

(termín-5.10.t.r.)

 • Ekonomovi Ing.Bierskému připravit pracovní dohody pro pracovníky výdejny se zaměřením na vytíženost výdejny

(termín-ihned)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r. Zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712