Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

 

MO Havířov přijímá zájemce o členství v ČRS celoročně za podmínek vymezených Stanovami a Jednacím řádem - podrobné informace Vám ochotně poskytneme telefonicky 605 440 712 nebo při osobní návštěvě v kanceláři MO.

                                                     Co by jste měli vědět!!
1. Členové jsou řádní ,čestní a přispívající. Dokladem řádného a čestného členství je platný členský průkaz. Přihláška za člena Svazu se podává písemně na stanoveném tiskopisu.
Členská legitimace je majetkem Svazu.

2. Řádní členové jsou:
-dospělí ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let )
-mládež (od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku, do konce
kalendářního roku, v němž dosáhnou 18 let )
-děti ( od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž
dosáhnou 15 let věku )

3. O přijetí za:

- řádného člena rozhoduje výbor místní organizace
4. Členský příspěvek se skládá:
- z jednorázového vstupního peněžního příspěvku ( zápisné )
- z pravidelného peněžního příspěvku
- z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně ( §4odst.2 písm.d )
nevztahuje se na děti do 15 let a ženy
- z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem
5. Za člena ČRS nesmí být přijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vyloučen, rovněž ani ten, proti němuž bylo zahájeno před ukončením členství kárné řízení.

 

Co nabízíme našim členům ?

 

- možnost každodenního rybolovu na revíru 471 028 Dukla, kdy členové ostatních organizací můžou lovit pouze dvakrát za týden.

- reprezentovat naši MO v rybářských soutěžích LRU Muška nebo Plavaná dospělí i děti.

 

Co je třeba k vyřízení :

- Vypsat přihlášku člena

- Zúčastnit se školení

- Absolvovat závěrečný znalostní test

 

Přezkoušení je řešeno formou testu. Jeden test obsahuje 25 otázek. Otázky pro každý test jsou vybírány z těchto základních okruhů témat.

 

1) Základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů.

2) Základní znalosti z biologie ryb a vodních organismů.

3) Základní znalosti způsobu lovu ryb.

4) Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.

5) Základní znalosti zákona č.99/2004Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů ( zákon o rybářství ), jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004Sb.,a Stanov ČRS.

 

Na základě absolvovaného školení a vstupu do svazu člen obdrží "Osvědčení o získané kvalifikaci " potřebné k vyřízení rybářského lístku (Magistrát Města Havířova )

 

Poslední termín školení

 

Finanční náklady pro rok 2024:

Členská známka

Dospělí

700 Kč

Mládež

300 Kč

Děti do 15 let

150 Kč

Od začátku školní docházky

 
Zápisné pro nové členy 500 Kč 200 Kč 100 Kč

Pracovní povinnost -    

     Brigády

Od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 19 let

10 hodin 800 Kč

Nový člen

20 hodin   1600

 Od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 16 let

             5 hodin 400

  Nový člen

10 hodin 800

Studenti 19 – 26 let

Při doložení potvrzení o denním studiu

5 hodin 400Kč

Nový člen

10 hodin 800 Kč

 

Povolenky

Viz. ceník povolenek ZDE

Nejčastěji se prodává povolenka k lovu MP (mimopstruhová )

2000 Kč

Nejčastěji se prodává povolenka k lovu MP (mimopstruhová )

       Mládež        350 Kč      

       Studenti     1100 Kč

Nejčastěji se prodává povolenka k lovu MP (mimopstruhová)

       350

       

* Brigádnická činnost se nevztahuje na:
a) děti do 15 let
b) ženy
c) členy od počátku roku, kdy dovrší 65 let ( člen musí být déle jak 3 roky členem MO Havířov )


Poplatky:
- Soupis revíru 2024-2025 - zdarma k povolence (při ztrátě, odcizení nebo zničení další soupis bude již zpoplatněn)
- Zpravodaj MO Havířov 2024 - 10Kč
- Manipulační poplatek - 20Kč

- FRR (fond rozvoje revírů)   200Kč - příspěvková známka k první roční povolence daného roku (neplatí pro děti do 15let a mládež od 16-18let)

                                      

 

     

 

 

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712