MO Havířov přijímá zájemce o členství v ČRS celoročně za podmínek vymezených Stanovami a Jednacím řádem - podrobné informace Vám ochotně poskytneme telefonicky 605 440 712 nebo při osobní návštěvě v kanceláři MO.

                                                     Co by jste měli vědět!!
1. Členové jsou řádní ,čestní a přispívající. Dokladem řádného a čestného členství je platný členský průkaz. Přihláška za člena Svazu se podává písemně na stanoveném tiskopisu.
Členská legitimace je majetkem Svazu.

2. Řádní členové jsou:
-dospělí ( od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let )
-mládež (od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 16 let věku, do konce
kalendářního roku, v němž dosáhnou 18 let )
-děti ( od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž
dosáhnou 15 let věku )

3. O přijetí za:

- řádného člena rozhoduje výbor místní organizace
4. Členský příspěvek se skládá:
- z jednorázového vstupního peněžního příspěvku ( zápisné )
- z pravidelného peněžního příspěvku
- z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně ( §4odst.2 písm.d )
nevztahuje se na děti do 15 let a ženy
- z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem
5. Za člena ČRS nesmí být přijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vyloučen, rovněž ani ten, proti němuž bylo zahájeno před ukončením členství kárné řízení.

 

Co nabízíme našim členům ?

 

- možnost každodenního rybolovu na revíru 471 028 Dukla, kdy členové ostatních organizací můžou lovit pouze dvakrát za týden.

- reprezentovat naši MO v rybářských soutěžích LRU Muška nebo Plavaná dospělí i děti.

 

Co je třeba k vyřízení :

- Vypsat přihlášku člena

- Zúčastnit se školení

- Absolvovat závěrečný znalostní test

 

Přezkoušení je řešeno formou testu. Jeden test obsahuje 25 otázek. Otázky pro každý test jsou vybírány z těchto základních okruhů témat.

 

1) Základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů.

2) Základní znalosti z biologie ryb a vodních organismů.

3) Základní znalosti způsobu lovu ryb.

4) Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.

5) Základní znalosti zákona č.99/2004Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů ( zákon o rybářství ), jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004Sb.,a Stanov ČRS.

 

Na základě absolvovaného školení a vstupu do svazu člen obdrží "Osvědčení o získané kvalifikaci " potřebné k vyřízení rybářského lístku (Magistrát Města Havířova )

 

Finanční náklady pro rok 2021:

Členská známka

Dospělí

500 Kč

Mládež

200 Kč

Děti do 15 let

100 Kč

Od začátku školní docházky

 
Zápisné pro nové členy 500 Kč 200 Kč 100 Kč

Pracovní povinnost -    

     Brigády

Od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 19 let

10 hodin 800 Kč

Nový člen

20 hodin   1600

(prvních 10 hod. 800 Kč při vstupu do MO, následujících 10 hod. do konce listopadu odpracovat nebo zaplatit )

 Od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 16 let

             5 hodin 400

                 Nový člen

             10 hodin 800

(prvních 5 hod. 400 Kč při vstupu do MO, následujících 5 hod. do konce listopadu odpracovat nebo zaplatit )

Studenti 19 – 26 let

Při doložení potvrzení o denním studiu

5 hodin 400Kč

Nový člen

10 hodin 800 Kč

 

Povolenky

Viz. ceník povolenek ZDE

Nejčastěji se prodává povolenka k lovu MP (mimopstruhová )

1600 Kč

Nejčastěji se prodává povolenka k lovu MP (mimopstruhová )

                1050

Nejčastěji se prodává povolenka k lovu MP (mimopstruhová)

300 kč 

Celkem stávající člen za rok                

Nový člen za rok

2 900Kč + poplatky 40Kč

4 200Kč + poplatky 40Kč

1650 Kč + poplatky 40Kč

2250Kč + poplatky 40Kč

500 Kč + 30Kč

Bez zpravodaje, který si může na požádání zakoupit

 

* Brigádnická činnost se nevztahuje na:
a) děti do 15 let
b) ženy
c) členy od počátku roku, kdy dovrší 65 let ( člen musí být déle jak 3 roky členem MO Havířov )


Poplatky:
- Soupis revírů 10Kč
- Zpravodaj     10Kč
- Manipulační poplatek 20Kč

- FRR (fond rozvoje revírů)   200Kč

 

 

         Termíny školení zájemců o vydání prvního rybářského lístku

                                                  pro rok 2021

                                           4.září  2021

       (Vaší účast na školení je nutné nahlásit na tel.čísle 605 440 712)

 

Školení probíhá vždy v sobotu. Začátek v 9:00 hodin na Svazu ČRS MO Havířov,
ul. Rybářská 154/7, 735 42 Těrlicko. 

 

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

Úřední hodiny 

                                                                                 

                                                                                      od 17.1. 2022 - 28.4.2022

                                                                        pondělí 13:00 - 17:00 hod.

                                                                              středa     9:00 - 12:00 hod.       

                                             

                                                                                                Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

leden 2022