Usnesení č.6/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.6.2015

Výbor schvaluje

 • Posunutí hranice revíru v úseku pod zeleným městem, vytýčení zákazu lovu ryb pod sídlem MO Havířov

 • Návrh jednatele na zvýšení limitu pokladny z 60 000 Kč na 100 000 Kč.

 • Úpravu programu jednání výboru a to vypuštění bodu č.4 zpráva o činnosti RS

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis č.5/2015 z jednání VÚS Ostrava

 • Zápis z jednání DK ze dne 1.6.2015

 • Informaci o stavu členské základny (nárůst počtu členů MO)

 • Informaci hospodáře p.Cholasty o výsledcích kontrolního odlovu kaprů

 • Informaci předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání s jednatelem ÚS Ing.Jaroněm, kde mj. ÚS Ostrava souhlasí s posunutím hranice revíru a vymezením zákazu lovu ryb pod sídlem MO Havířov, dále předseda informoval výbor o chystaném setkání zástupců MO Karviná se zástupci MO Havířov-dohodnut předběžný termín 15.8.t.r.

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána o vítězství II. Ligy LRU muška a o čerpání fin. prostředků z rozpočtu LRU

Výbor ukládá

 • Ekonomovi MO sepsat smlouvu o dílo s p. Hrubošem Miroslavem na částku 2000Kč a vyrovnat tak dluh MO vůči p. Hrubošovi za odvoz movitého majetku při stěhování sídla MO ( termín ihned)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r. Zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

 

Úřední hodiny

 

od 22.2.2021 až do odvolání

( omezený provoz z důvodu zhoršující se situace s nemocí Covid19)

 

 Pondělí  13:00 -16:00 hod  

Středa      9:00 - 12:00 hod

                                                                           

 

 Administrace, výdejna - Močiljaková tel: 605 440 712

                                           

                                                                             

 

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

Zpravodaj duben 2021