Usnesení č.5/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 25.5.2015

Výbor schvaluje

 • Finanční odměnu p.Bouchlavi 2000,-kč za úpravu programu ve výdejně povolenek

 • Finanční odměnu ved.kroužku dětí p.Kučerovi za vedení těchto kroužků

 • Přijetí čtyřech nových členů do MO Havířov

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště,provedení zápisu MO Havířov do rejstříku občanských sdružení, včetně nové adresy

 • Zápis č.4/2015 z jednání VÚS Ostrava

 • Zápis z jednání DK ze dne 4.5.2015

 • Informaci o stavu členské základny

 • Informaci hospodáře p.Cholasty o zarybnění Stonávky 2A kaprem,Lučiny 1P lipanem, napuštění násady štiky do RCHZ Pašůvka a o provedeném záchranném odlovu el.agregátem na přítoku Čaploveckého potoka dle požadavků LČR s.p.

 • Informaci ekonoma Ing.Bierského z konference ÚS a o způsobu vyúčtování záchranných odlovů pomocí el.agregátu dle požadavků

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána o chystaném závodu II.ligy LRU muška dne 6.8.t.r.v Příboře

 • Zanesení do výplatní listiny cestovného p.Pavel Cependa a Marek Palowski, jako noví členové RS

Výbor ukládá

 • Zpracovat TOO pro působení kroužku dětí

( ved.LRU– termín 29.6. t.r.)

 • Zpracovat přehled odpracovaných brigád t.r.

(Brigádnický referent- trvá-termín přesunut 29.6. t.r.)

Zjistit možnost přestupu k jinému zprostředkovateli int.sítě z důvodu nedostatečné rychlosti potřebné pro provádění plateb prostřednictvím internetu

(předseda,jednatel-termín ihned)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r. Zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022