Usnesení č.4/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.4.2015

Výbor schvaluje

 • Návrh předsedy p.Wawrzyczka na povolenky KK z prostředků MO pro Anna Hrabovská,Tomáš Klíma,Petr Přívratský za práci pro MO

 • Zakoupení trezoru III.třídy pro potřeby MO

 • Zamítavé stanovisko k pronájmu rybníku od LČR s.p. v Albrechticích u Č.T. z důvodu neakceptovatelných podmínek LČR s.p.pro sepsání nájemní smlouvy,dezolátního stavu a vysokých investic potřebných pro uvedení do provozu

 • Návrh místopředsedy p.Mrkvana na fin.odměnu 5000,- jednateli p.Přívratskému za práci při přestavbě sídla MO

 • Proplacení cestovních náhrad p.Gulovi-správci počítačové sítě

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis č.3/2015 z jednání VÚS Ostrava

 • Zápis z jednání DK ze dne 13.4.2015

 • Informaci o stavu členské základny

 • Informaci hospodáře p.Cholasty o zarybnění a zakoupení krmiva pro RCHZ-Pašůvka

 • Informaci ekonoma Ing.Bierského o odvodu fin.prostřeků za povolenky a členské známky a předběžném stavu čerpání rozpočtu za I.čtvrtletí t.r.

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka a jednatele p.Přívratského o průběhu zařizování zápisu MO do registru občanských sdružení,jednání s majitelem rybářských potřeb v Prostřední Suché o možnostech spolupráce. Předseda p.Wawrzyczek dále informoval , že při zjištěných nesrovnalostech v plnění členských povinností bude výdejna odkazovat členy za předsedou či jednatelem MO.

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána o průběhu závodů mládeže Svinovský pohár konaných dne 18.4.t.r. a Výškovický pohár konaných 25.4.t.r.

 • Poděkování brigádnickému referentovi p.Mrkvanovi za uskutečnění a organizaci očisty revíru 471 131

 • Zprávu ved.rybářské stráže p.Přívratského o činnosti a plnění úkolů RS za I.kvartál t.r., kde byla podána informace o dvou nových členech a jednom adeptu do řad RS

Výbor ukládá

 • Zpracovat případné změny v BPVRP pro rok 2016

( Předseda,hospodář,jednatel – termín ihned)

 • Zpracovat přehled odpracovaných brigád t.r.

(Brigádnický referent- termín 25.5.)

 • Zpracovat přehled z hlediska úlovků a docházek na revíru Lučina 1P-CHaP a lovného úseku

(Hospodář – termín 25.5.)

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022