Usnesení č.3/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 23.3.2015

Výbor schvaluje

 • Návrh darovat automatickou pračku z odpisu nepotřebného majetku MO p.Radimovi Šimonovi

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis z jednání DK ze dne 2.3.2015

 • Stanovisko DK k účetní uzávěrce za r.2014,závěrečné zprávě o inventarizaci majetku MO, dodané předsedou DK Bc. Jiřím Damborským

 • Čtvrtletní informaci o stavu členské základny

 • Informaci hospodáře p.Cholasty o chystaném jarním zarybnění revírů a stavu hráze RCHZ-Pašůvka

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka o odvodu fin.prostřeků za povolenky a členské známky,jednání se zástupci LČR s.p. ohledně možnosti pronájmu rybníka v Albrechticích

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka a jednatele p.Přívratského o zajišťování podkladů potřebných ke změně zápisu adresy sídla MO v registru občanských sdružení a zápisu změn v katastru nemovitostí (LV) potřebných pro vystavení nového registračního listu organizačních složek MO ČRS, radou ČRS Praha

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána o zajištění doplnění chybějících materiálů v kronice MO do 31.5.2015

 • Informaci dodanou ved.mládeže p.Maroszem o průběhu kroužku pokročilé mládeže a termínech závodů mládeže v r.2015, zakoupení doplňků k závodnické bedně

 • Informaci ved.rybářské stráže p.Přívratského o zakoupení triček pro rybářskou stráž

 • Ukončení činnosti uklízečky p.Kapralíkové ke dni 31.3.2015

 • TOO ke stěhování sídla MO na VÚZ-Těrlicko

ověřil: Bohuslaw Wawrzyczek v.r. Zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022