Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.1/2015z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 26.1.2015

Výbor schvaluje

 • Uvolnění fin.prostředků na výměnu plynového kotle a nezbytnou renovaci topení na VÚZ

 • Pověření jednatele koordinovat dotazy a reakce na webových stránkách MO

 • Komisi pro odpis a likvidaci nepotřebného majetku MO ve složení Bc.Damborský,p.Mrkvan,p.Přívratský

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele o došlé a odeslané poště

 • Zápis z jednání DK ze dne 5.1.2015

 • Stanovisko DK k předběžným ekonomickým výsledkům MO v r.2014

 • Zprávu o stavu členské základny

 • Informaci hospodáře o předběžném termínu a rozsahu kontrolního odlovu kaprů na revíru 471 131

 • Informaci místopředsedy o předběžném termínu konání očisty revíru

 • Informaci předsedy o úpravách webových stránek MO z hlediska zavedení možnosti dotazů členů a reakcí z MO

 • Informaci předsedy o předání výkazu činnosti MO na VÚS Ostrava

 • Informaci o chystaném aktivu vedoucích RS 10.2.2015 v Ostravě a předsedů 14.2.2015 v Přerově

 • Informaci předsedy a jednatele o stavu příprav ČS a o podpisu smlouvy o pronájmu KD Radost za účelem konání ČS

 • Přednesené opatření ved.LRU týkající se vedení a působení kroužku dětí a mládeže pokročilých rybářů z řad závodníku

Výbor ukládá

 • Ekonomovi MO sepsat smlouvu na odprodej pračky z VÚZ,zajistit zrušení koncesionářských poplatků za TV,sestavit pro větší přehlednost a to zejména položkově-účetní uzávěrku za r.2014 a návrh pro r.2015

(termín-ihned)

 • Vedoucímu LRU zajistit na den konání členské schůze kroniku MO k nahlédnutí členům MO

(termín-do 2.2.2015)

Zapsal: Lukáš Přívratský v.r. Ověřil: Buhuslav Wawrzyczek v.r.

jednatel MO předseda MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712