Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:

- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- místopředseda pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

DSCN0736

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský.

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek včetně zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu MO na rok 2019.

Zprávu hospodářského odboru přednesl hospodář Miroslav Cholasta.

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský.

V diskuzi vystoupili pan Hája, Brož a s dalším příspěvkem vystoupil pan ing. Bierski.

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:

Do mandátové komise :

p. Radim Šimon
p. Ladislav Kania
p. Stanislav Kawalec

Fotografie zúčastněných členů

DSCN0737

Do návrhové komise :

p. Bc. Tomáš Gavenda
p. Pavel Cependa, p. Aleš Basta

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

- p. Jaroslav Ondrůš
- p. František Malinkovič
- p. Pavel Mikuš
- p. Jan Mindžák
- p. Jindřich Paják

 K 50. výročí MO Havířov byly uděleny medaile našim dlouholetým členům za práci v ČRS

- p. Jiří Palička - p. Miroslav Bezděk - p. František Hron
- p. Libor Kristian – p. Oldřich Ciežák - p. Luboš Kučera
- p. Miroslav Mokrejš - p. Pavel Šedlbauer – p. Pavel Bierski
- p. Petr Šafář - p. Jaroslav Frkala - p. Petr Jelínek
- p. Václav Brož - p. Jaroslav Pelikán - p. Josef Šůstek -  p. Jozef Turčina

 

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

 

USNESENÍ členské schůze MO ČRS Havířov, konané dne 17.3.2019 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

Bc. Tomáš Gavenda
p. Aleš Basta
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 3 422,11 Kč za rok 2018, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2019
3) Úhradu neodpracované brig.povinnosti do 30.4.kalendářního roku, počínaje rokem 2020
4) Převod odpracované a nebo uhrazené brig. povinnosti s tolerancí 1 roku


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2018, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2019, včetně návrhu na opatření.

2) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Bohuslava Wawrzyczka


Členská schůze ukládá
Výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Delegátu na konferenci Územního svazu hlasovat pro navýšení ceny povolenek o 200Kč
3) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Členové návrhové komise:         p. Tomáš Gavenda v.r.
                                                    p. Aleš Basta v.r.
                                                    p. Pavel Cependa v.r.
V Havířově dne 17. března 2019

 

                                  Členská schůze 19.3.2017


Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:


- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- ekonom MO pan Ing. Pavel Bierski
- brigádnický referent pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

 DSCN1336

DSCN1334

DSCN1335

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský

DSCN1325

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek

DSCN1328

Důležitá byla zpráva přednesena ekonomem MO Havířov panem Ing. Pavlem Bierským.
Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu MO na rok 2017

DSCN1330

Zprávu z hospodářského odboru přednesl hospodář pan Miroslav Cholasta

DSCN1332

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský

DSCN1333

V diskuzi vystoupil předseda ČRS ÚS Ostrava pan Miloš Martínek

DSCN1346

Diskusní příspěvek týkající se brigád přednesl brigádnický referent p. Lumír Marták

DSCN1347

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:


Do mandátové komise :

p. Petr Kutěj
p. Ladislav Kania
p. Marek Palowski


Do návrhové komise :


p. Bc. Tomáš Gavenda

p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

p. Petr Janovský

p. Emil Ciežák

p. Zdeněk Volný

p. Juraj Legendi

p. Jiří Novák

p. Stanislav Kroužil

p. Vladimír Jergl

p. Adolf Slonina

DSCN1340

DSCN1341

Čestný odznak ČRS - III. stupně - BRONZOVÝ

p. Bc. Jiří Damborský

DSCN1343

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

 

                                                    USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov,konané dne 19.3.2017 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

p. Petr Kutěj
p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 46 094,91 Kč za rok 2016, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2017
3) Kooptaci p.Lumíra Martáka jako člena výboru MO a p.Radima Šimona jako člena dozorčí a kárné komise MO
4) Setrvání ve společném hospodaření Územního svazu pro Severní Moravu a
Slezsko


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2016, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2017, včetně návrhu na opatření.
2) Rozhodnutí výboru MO v případě zaviněného nesplnění členské povinnosti (nevyplnění sumáře úlovků), předvolat člena ke kárné komisi k projednání přestupku včetně poplatku za projednání
3) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Lumíra Martáka


Členská schůze ukládá
Výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu


Členové návrhové komise:

p. Petr Kutěj v.r.
p.Václav Krčmář v.r.
p.Pavel Cependa v.r.


V Havířově dne 19. března 2017

                                            USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov,konané dne 8.3.2015 v KD Radost v Havířově

Číst dál...

                              Členská schůze 8.3.2015

           Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:

- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- místopředseda pan Josef Mrkvan
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- ekonom MO pan Ing. Pavel Bierski
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský
- předseda VÚS Ostrava pan Miloš Martínek

Číst dál...

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

Úřední hodiny 

                                                                                 

                                                                                      od 17.1. 2022 - 28.4.2022

                                                                        pondělí 13:00 - 17:00 hod.

                                                                              středa     9:00 - 12:00 hod.       

                                             

                                                                                                Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

leden 2022