Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

                                            USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov,konané dne 8.3.2015 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

Ing. Roman Blaszczok
p. Václav Krčmář
p. Petr Kutěj


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 96 294,36 Kč za rok 2014, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2015
3) Snížení finanční náhrady za jednu neodpracovanou brigádnickou hodinu z 90 na 80 kč,- s platností od 1.12.2015
4) Kooptaci Bc.Jiřího Damborského za člena DK MO
5) Setrvání ve společném hospodaření Územního svazu pro Severní Moravu a
Slezsko


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2014, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2015, včetně návrhu na opatření.
2) Změnu adresy sídla místní organizace a to : Rybářská 154/7, 735 42, Těrlicko
3) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.
Členská schůze zvolila(veřejným hlasováním) Delegáta na konference Územního svazu p. Josefa Mrkvana


Členská schůze ukládá výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu


Podpisy členů návrhové komise:

Ing.Roman Blaszczok v.r.             p.Václav Krčmář v.r.        p.Petr Kutěj v.r.


V Havířově dne 8. března 2015

                                         

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712