USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov, konané dne 22.5.2016 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

Ing. Roman Blaszczok
p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 109 688,31 Kč za rok 2015, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2016
3) Setrvání ve společném hospodaření Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2015, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2016, včetně návrhu na opatření.
2) Rozhodnutí výboru MO neudělovat vyjímky z osvobozování od plnění brigádnické povinnosti členů, jelikož tyto jsou taxativně dány stanovami ČRS a usnesením členské schůze.
3) Rozhodnutí výboru MO předložit návrh Územnímu svazu ve věci fondu rozvoje revírů a to ponechat cenu územní povolenky v navýšené formě
4) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Josefa Mrkvana


Členská schůze ukládá výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu


Členové návrhové komise:

Ing.Roman Blaszczok v.r.
p.Václav Krčmář v.r.
p.Pavel Cependa v.r.
                                                                           V Havířově dne 22. května 2016

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

 

Úřední hodiny

 od 3.5.-30.11.2021

 

 Pondělí  13:00 -16:00 hod  

Středa      9:00 - 12:00 hod

                                                                         

 Administrace, výdejna - Močiljaková tel: 605 440 712

                                           

                                                                             

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

září 2021