Členská schůze 19.3.2017


Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:


- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- ekonom MO pan Ing. Pavel Bierski
- brigádnický referent pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

 DSCN1336

DSCN1334

DSCN1335

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský

DSCN1325

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek

DSCN1328

Důležitá byla zpráva přednesena ekonomem MO Havířov panem Ing. Pavlem Bierským.
Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu MO na rok 2017

DSCN1330

Zprávu z hospodářského odboru přednesl hospodář pan Miroslav Cholasta

DSCN1332

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský

DSCN1333

V diskuzi vystoupil předseda ČRS ÚS Ostrava pan Miloš Martínek

DSCN1346

Diskusní příspěvek týkající se brigád přednesl brigádnický referent p. Lumír Marták

DSCN1347

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:


Do mandátové komise :

p. Petr Kutěj
p. Ladislav Kania
p. Marek Palowski


Do návrhové komise :


p. Bc. Tomáš Gavenda

p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

p. Petr Janovský

p. Emil Ciežák

p. Zdeněk Volný

p. Juraj Legendi

p. Jiří Novák

p. Stanislav Kroužil

p. Vladimír Jergl

p. Adolf Slonina

DSCN1340

DSCN1341

Čestný odznak ČRS - III. stupně - BRONZOVÝ

p. Bc. Jiří Damborský

DSCN1343

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

 

                                                    USNESENÍ
členské schůze MO ČRS Havířov,konané dne 19.3.2017 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

p. Petr Kutěj
p. Václav Krčmář
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 46 094,91 Kč za rok 2016, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2017
3) Kooptaci p.Lumíra Martáka jako člena výboru MO a p.Radima Šimona jako člena dozorčí a kárné komise MO
4) Setrvání ve společném hospodaření Územního svazu pro Severní Moravu a
Slezsko


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2016, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2017, včetně návrhu na opatření.
2) Rozhodnutí výboru MO v případě zaviněného nesplnění členské povinnosti (nevyplnění sumáře úlovků), předvolat člena ke kárné komisi k projednání přestupku včetně poplatku za projednání
3) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Lumíra Martáka


Členská schůze ukládá
Výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu


Členové návrhové komise:

p. Petr Kutěj v.r.
p.Václav Krčmář v.r.
p.Pavel Cependa v.r.


V Havířově dne 19. března 2017

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

 

 

Úřední hodiny

 

od 22.2.2021 až do odvolání

( omezený provoz z důvodu zhoršující se situace s nemocí Covid19)

 

 Pondělí  13:00 -16:00 hod  

Středa      9:00 - 12:00 hod

                                                                           

 

 Administrace, výdejna - Močiljaková tel: 605 440 712

                                           

                                                                             

 

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

Zpravodaj duben 2021