Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

 Členskou schůzi řídilo pracovní předsednictvo ve složení:

- předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek
- jednatel pan Lukáš Přívratský
- hospodář pan Miroslav Cholasta
- místopředseda pan Lumír Marták
- předseda dozorčí komise pan Bc. Jiří Damborský

DSCN0736

Řízením schůze byl pověřen jednatel pan Lukáš Přívratský.

Zprávu pro členskou schůzi přednesl předseda MO Havířov pan Bohuslav Wawrzyczek včetně zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu MO na rok 2019.

Zprávu hospodářského odboru přednesl hospodář Miroslav Cholasta.

Zprávu dozorčí komise přednesl předseda DK pan Bc. Jiří Damborský.

V diskuzi vystoupili pan Hája, Brož a s dalším příspěvkem vystoupil pan ing. Bierski.

V úvodu schůze dle scénáře pro členskou schůzi proběhla volba do mandátové a návrhové komise:

Do mandátové komise :

p. Radim Šimon
p. Ladislav Kania
p. Stanislav Kawalec

Fotografie zúčastněných členů

DSCN0737

Do návrhové komise :

p. Bc. Tomáš Gavenda
p. Pavel Cependa, p. Aleš Basta

Příjemnou povinností bylo vyznamenání vybraných členů za jejich aktivní práci a dlouholeté členství v rybářském svazu a bylo jim předáno tradiční rybářské vyznamenání:

Odznak za dlouholeté členství získali :

- p. Jaroslav Ondrůš
- p. František Malinkovič
- p. Pavel Mikuš
- p. Jan Mindžák
- p. Jindřich Paják

 K 50. výročí MO Havířov byly uděleny medaile našim dlouholetým členům za práci v ČRS

- p. Jiří Palička - p. Miroslav Bezděk - p. František Hron
- p. Libor Kristian – p. Oldřich Ciežák - p. Luboš Kučera
- p. Miroslav Mokrejš - p. Pavel Šedlbauer – p. Pavel Bierski
- p. Petr Šafář - p. Jaroslav Frkala - p. Petr Jelínek
- p. Václav Brož - p. Jaroslav Pelikán - p. Josef Šůstek -  p. Jozef Turčina

 

Závěrem bylo odhlasováno usnesení členské schůze platné pro všechny členy MO Havířov.

 

USNESENÍ členské schůze MO ČRS Havířov, konané dne 17.3.2019 v KD Radost v Havířově

Složení návrhové komise:

Bc. Tomáš Gavenda
p. Aleš Basta
p. Pavel Cependa


Členská schůze schvaluje:
1) Zprávy výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrku hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 3 422,11 Kč za rok 2018, do hospodářského fondu.
2) Rozpočet místní organizace na rok 2019
3) Úhradu neodpracované brig.povinnosti do 30.4.kalendářního roku, počínaje rokem 2020
4) Převod odpracované a nebo uhrazené brig. povinnosti s tolerancí 1 roku


Členská schůze bere na vědomí:
1) Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za rok 2018, návrhu rozpočtu místní organizace na rok 2019, včetně návrhu na opatření.

2) Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.


Členská schůze zvolila
(veřejným hlasováním)
Delegáta na konferenci Územního svazu p. Bohuslava Wawrzyczka


Členská schůze ukládá
Výboru MO
1) Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na členské schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
2) Delegátu na konferenci Územního svazu hlasovat pro navýšení ceny povolenek o 200Kč
3) Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Všem členům MO
Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu
Členové návrhové komise:         p. Tomáš Gavenda v.r.
                                                    p. Aleš Basta v.r.
                                                    p. Pavel Cependa v.r.
V Havířově dne 17. března 2019

 

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712