Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

                          Usnesení z výroční členské schůze MO ČRS Havířov,

                   konané  dne 13.3.2022 v kulturním domě Radost v Havířově.

 

Složení návrhové komise:        Mgr.Bc. Libor Kristian

                                                 p. Petr Žibrita

                                                 p. Tomáš  Klíma                

Členská schůze schvaluje:

1. Zprávu výboru místní organizace za období mezi členskými schůzemi, účetní uzávěrky hospodaření místní organizace, včetně přerozdělení hospodářských výsledků ve výši 254 111,61 Kč za rok 2019, 36 681,43 Kč za rok 2020 a částku 12 705,71 Kč za rok 2021 do hospodářského fondu.

2. Rozpočet místní organizace na rok 2022

3. Finanční náhradu pracovní  povinnosti  členů MO od 19 let - 10 hodin, mládež od 16 – 18 let včetně a studenti denního studia do 26 let (s potvrzením o studiu ) 5 hodin před vydáním povolenky, finanční hodnota jedné neodpracované hodiny je 80,- Kč. Každý člen s brigádnickou povinností uhradí do konce dubna příslušného roku stanovenou finanční částku. Platí i pro nové členy.

4. Manipulační poplatek ve výdejně a při platbě prostřednictvím internetového bankovnictví ve výši 20Kč. Poplatek za informátor Havířovský rybář 10 Kč.

5. Částku 300Kč pro členy přizvané zástupci MO k proškolení nebo kárnou komisí k řešení rybářského přestupku dle bližších podmínek výkonu rybářského práva

6. Poplatek 500Kč za vstupní školení uchazeče o rybářský lístek bez zájmu o členství v MO Havířov.

7. Vystavení členského průkazu zdarma, za vystavení duplikátu z důvodu ztráty nebo znehodnocení poplatek ve výši 50Kč.

8. Delegáta na konferenci Územního svazu p. Bohuslava Wawrzyczka a výborem MO navrženého delegáta na Republikový sněm Bc.Jiřího Damborského

9. Osvobození od pracovní povinnosti pro:

- držitele osvědčení ZTP a výše

- členy, kteří v kalendářním roce dovrší věku 65 let a starší  a  jsou členy MO Havířov  nejméně 3 roky

- ženy všech věkových kategorií

- děti do 15 ti let (zúčastňují se jen v rámci zájmové činnosti)

 

 Zápisné pro nové členy ( uchazeče o vstup do MO Havířov ) ve výši:

  • 500,- Kč pro řádné členy starší 18 let;
  • 200,- Kč pro mládež od 16 do 18 let;
  • 100,- Kč pro děti do 15 let;

   

 Členská schůze bere na vědomí:

  • Zprávu dozorčí komise a stanovisko k předneseným zprávám o činnosti výboru, účetní uzávěrce, hospodaření za roky 2019,2020 a 2021, návrh rozpočtu místní organizace na rok 2022, včetně návrhu na opatření.
  • Diskusní příspěvky členů MO přednesené na dnešní členské schůzi a zapsané v zápisu z této schůze.

  Členská schůze zvolila:

  1. Členy výboru MO ve složení:p.Tomáš  Klíma, Mgr.Bc. Libor  Kristian , p. Radomír  Molata ,p. Lukáš  Přívratský, p. Bohuslav  Wawrzyczek
  2. Členy dozorčí komise MO ve složení: Bc.Jiří Damborský, p. Radim Šimon, p. Jakub Vydiolek

 

 Členská schůze ukládá:

 

 Výboru MO

  1. Projednat diskusní příspěvky, pokud nebyly zodpovězeny na schůzi, podat písemné vyjádření do dvou měsíců od konání členské schůze
  1. Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

 Všem členům MO

 

Realizovat usnesení členské schůze v plném rozsahu

 

Členové návrhové komise:     Mgr.Bc.Libor  Kristian  v.r.

                                                 p. Petr  Žibrita  v.r.

                                                 p. Tomáš  Klíma  v.r.   

V Havířově dne 13. března 2022

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712