Usnesení č.10/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 30.11.2015

Výbor schvaluje

-       Přesunutí bodu č.10 (návrh rozpočtu na r.2016) na jednání 21.12.t.r.

  Podklady předat DK k projednání

-       Přidělení 2 ks mimopstruhových povolenek za práci při prodeji povolenek u p.Snopka

-       Osvobození od brigádnické povinnosti p. Indráka Tomáše na 1 rok, na základě lékařské zprávy

-       Návrh na zrušení závodu dětí ,,Vánoční kapr‘‘pro opakovaný nezájem mladých rybářů o tento závod

Výbor bere na vědomí

-       Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-       Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště, včetně připomínky účasti předsedy,jednatele,hospodáře a ekonoma na hospodářských a ekonomických prověrkách dne 2.12.t.r. na VÚS Ostrava

-       Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 10.11.t.r.včetně příloh, kde mimo jiné ČRS nabízí pro děti od 6 do 15 let první povolenku zdarma

-       Informaci o stavu členské základny

-       Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 2.11.t.r. a stanovisko DK k předložené zprávě o čerpání rozpočtu z jednání ze dne 26.10 t.r. a informace ostatní kontrolní a kárné činnosti DK

-       Informaci předsedy p.Wawrzyczka o ukončení a vyúčtování prodeje hostovských povolenek v rybářských potřebách u p.Snopka pro letošní rok. Dále o nutnosti informovat Obecní úřad v H.Suché vždy při vypouštění RCHZ Pasůvka, dále předseda informoval o jednání ve věci sjednocení programu MO Havířov a ÚS Ostrava a připomíná všem členům výboru připomenout si dle stanov Náplně činnosti hlavních funkcionářů organizačních jednotek svazu

-       Vyjádření ekonoma Ing. Bierského k ukončení jeho činnosti jako ekonoma MO.Ing.Bierski se po dohodě rozhodl setrvat ve funkci do konce volebního období

- Informaci ved.LRU p.Pelikána o konání podzimního závodu dětí ,,Vánoční kapr‘‘ ze dne 14.11.t.r.

-       Informaci hospodáře p.Cholasty z výlovu RCHZ Pašůvka ze dne 7.11.t.r.o stavu tohoto zařízení a nutnosti odbahnění loviště,oprav a vybudování přístřešku pro uskladnění materiálu.

-       Připomínku pokladníka MO p.Turčiny k lepšímu využití činnosti brigádníků a o nutnosti předem navrhovat a schvalovat počty brigádníků pro jednotlivé činnosti v odborech

Výbor ukládá

-  Všem odborům zpracovat a předložit návrhy na přidělení bezplatných povolenek z ÚS a MO pro rok 2016  (termín 14.12.t.r.)  

- Provedení inventarizace majetku MO dle jmenného seznamu a komisí  (termín 25.1.2016)

    ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                 zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                  předseda MO                                             jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                              16.1.-26.4.2023

                                                                                          pondělí 13:00 - 17:00 hod.

                                                                                       středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   (poslední požadavek bude vyřízen 15min před koncem úředních hodin)      

                                                                                                                                                          

                                                                                               Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022