Usnesení č.11/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.12.2015

Výbor schvaluje

-     Přijetí 8 nových členů do MO Havířov

-     Přidělení bezplatných povolenek z Rady ČRS ,ÚS a MO dle návrhu

-     Žádost o osvobození od brigádnické povinnosti p. Pavla Štěrby na 1 rok, na základě lékařské zprávy

-     Předložený plán práce MO Havířov pro rok 2016

-     Odměny funkcionářům a pracovníkům dle dohod

Výbor bere na vědomí

-     Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-     Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-     Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 10.12.t.r.včetně příloh

-     Čtvrtletní informaci o stavu členské základny

-     Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 2.12.t.r.

-     Informaci předsedy p.Wawrzyczka z prověrek MO konaných 7.12.t.r. na ÚS Ostrava, dále předseda informoval průběhu jednání s p.Bouchalem a Ing. Jílkem ve věci sjednocení programu MO Havířov s programem ÚS Ostrava k provedení sumarizace a o technickém řešení problémů spojených s intern.platbami, včetně řešení s programátory České spořitelny.Hodnocení a poděkování za práci v roce 2015

-     Vyjádření ekonoma Ing. Bierského k předběžným ekonomickým výsledkům a přednesení návrhu rozpočtu MO na rok 2016 (podklady předány DK)

- Zprávu vedoucího rybářské stráže p.Přívratského o činnosti a hodnocení rybářské stráže za období leden-listopad t.r.

Výbor ukládá

- Pracovníkům výdejny povolenek požadovat po každém žadateli ZTP povolenky předložení platného průkazu ZTP k provedení xerokopie   (termín-ihned)  

      ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                       zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                    předseda MO                                                    jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                              16.1.-26.4.2023

                                                                                          pondělí 13:00 - 17:00 hod.

                                                                                       středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   (poslední požadavek bude vyřízen 15min před koncem úředních hodin)      

                                                                                                                                                          

                                                                                               Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022