Usnesení č.1/2016 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 25.1.2016

Výbor schvaluje

 • Přijetí 5 nových členů do MO Havířov

 • Přidělení povolenky k lovu z režie MO p. Jiřímu Kleinovi za pracovní činnost s technikou při úpravě loviště na RCHZ Pašůvka

 • Žádost o osvobození od brigádnické povinnosti p. Oldřich Kaluski za rok 2016, na základě lékařské zprávy

 • Předložený rozpočet MO Havířov pro rok 2016

 • Na návrh ekonoma Ing.Bierského změnu termínu jednání výboru MO v měsíci únoru 2016 a to z 29.2. na 22.2.2016

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 21.1.2016 včetně příloh

 • Informaci o stavu členské základny

 • Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 4.1.2016 a stanovisko k navrženému rozpočtu MO na r. 2016

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka o přetrvávajících problémech České spořitelny týkajících se internetových plateb členů včetně návrhu na řešení, informaci o chystaném nákupu výpočetní techniky pro MO

 • Informaci ekonoma Ing. Bierského z jednání VÚS Ostrava a chystaných aktivech předsedů, ved. Rybářské stráže a odboru mládeže

 • Informace hospodáře MO p.Cholasty o průběhu prováděných prací na RCHZ

Výbor ukládá

 • Ekonomovi MO Ing. Bierskému zajistit informace o možnosti čerpání státních dotací na úpravu RCHZ Pašůvka (termín-22.2.2016)

 • Jednateli MO p.Přívratskému zajistit informace o termínech a podklady pro možnost čerpání dotací z rozpočtu města Havířov (termín-22.2.2016)

 • Předsedovi p.Wawrzyczkovi a jednateli p.Přívratskému zajistit vyřešení přetrávajících problémů s int.platbami (termín-ihned)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                          zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                předseda MO                                                    jednatel MO

 

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022