Usnesení č.6/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 18.10. 2021

 

 

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí


- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
- Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o stavu členské základny, 1302 členů, čerpání rozpočtu
MO za období leden-srpen t.r.,umístění kamerového systému se záznamem v okolí sídla MO
- Zápis č.8 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 10.9.t.r.
- Zprávu z jednání DK MO Havířov za období leden-září t.r.,stanovisko DK ke zprávě o čerpání
rozpočtu MO za období leden-srpen t.r.
-Zprávu o činnosti přípravné a volební komise MO ČRS Havířov pro volby do výboru a DK MO
pro období 2022-2026
-Požadavky členů RS pro nadcházející sezónu podané ved. RS Mgr.Kristianem
-Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským průkazem


Výbor ukládá


- Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
– Všem členům MO -Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským
průkazem -vyplývá ze stanov ČRS

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek                                              v.r. zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
předseda MO                                                                                     jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022