Usnesení č.7/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.11.2021

Výbor schvaluje

           - přerozdělení bezpatných povolenek a povolenek v režii MO členům za práci pro MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o předání funkce ved.mládeže, včetně inventarizace kde p.Marosze nahradil p.Jakubec viz.předávací protokol , zrušení společného posezení členů výboru a funcionářů MO z důvodu nepříznivé epidemiologické situace

- Zápis č.10 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 11.11.t.r.

- Přípravu inventarizace majetku MO vydání směrnic,školení, a inventarizační komisi ve složení p.Wawrzyczek,Přívratský, Bc.Damboský, pí.Močiljaková

-Úpravu podmínek rybolovu pod hotelem Fridrich(úsek hlavní pláže)v období od 1.5.-30.9. počínaje rokem 2022  budou v tomto úseku každoročně na žádost obce Těrlicko po dohodě s územním svazem Ostrava umístěny cedule se zákazem rybolovu

-Možnost vrácení povolenek k lovu a sumářů úlovků členů ve dnech 8 a 15. ledna 2022 ve stánku v hypermarketu Glóbus Havířov

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Předsedovi MO-připravit návrh rozpočtu MO pro rok 2022

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022