Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.4/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 2.5.2022

  

Výbor schvaluje

- Schválení stávajícího plánu práce na r.2022 členy nového výboru

- Přijetí nových členů MO

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o výměně zabezpečovacího zařízení v prostorách sídla MO a plynoměru , kde bude nutná oprava a revize,dále informace o stavu členské základny a odvodu fin.prostředků za povolenky a čl.známky ve prospěch ÚS Ostrava

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o průběhu čerpání rozpočtu MO za leden-duben

- Zápis č.4/2022 z jednání VÚS ze dne 21.4.2022

-Zprávu předsedy DK  Bc.Damborského z jednání DK  ze ne 14.2. tr

- Informaci ved.RS  Mgr. Kristiana o průběhu zkoušek nových zájemců o členství v RS a umístění zákazových cedulích na pláži pod hotelem Fridrich

-Informace Hospodáře MO p.Klímy o znečišťování břehů revíru 471 131, plánovaném školení elektrorybářů dne 21.5.t.r.,o jarním vysazení ryb do revírů a průběhu kroužku mladých rybářů.

-Informaci ved.LRU p.Molaty k 1. kolu závodů II.ligy muška

 

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712