Prodej členských známek a povolenek k lovu na rok 2023 bude zahájen 5.12.2022

Usnesení č.5/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 13.6.2022

 

Výbor schvaluje

           - Přehodnocení poplatků za školení nových členů a brigádnických hodin

          - Zákaz stanování,kempování,bivakování na pozemcích MO Havířov

          - Přijetí nových členů MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání s účetní MO p.Kurzovou, kde z důvodu zdražování cen energií a inflace, bude v příštím období nezbytné přehodnotit dosavadní cenu brigádnické hodiny a tu zdražit úměrně k inflaci. Navrhovaná cena bude předmětem dalších jednání, dle míry dopadů inflace.

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka z konference ÚS , kde konference schválila navýšení ceny povolenek na 2000 kč, schválila bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2023,a došlo ke změně předsedy ÚS , novým předsedou je Mgr.Radomír Bednář

- Zápis č.5/2022 z jednání VÚS ze dne 19.5.2022

- Zprávu ved.RS  Mgr. Kristiana o činnosti RS

-Informaci ved.LRU p.Molaty z odboru mládeže

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

-Hospodáři MO zefektivnit možnost odpracovaných brigádnických hodin, vypracovat řádné TOO ke školení nových členů MO se zveřejněním na stránkách MO.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                        2.5.2022 - 30.11.2022

                                                                      pondělí   13:00 - 16:00 hod.

                                                                             středa       9:00 - 12:00 hod.

                                                                                                                                                   

                                                                                               Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                    podzim 2022