Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.5/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 13.6.2022

 

Výbor schvaluje

           - Přehodnocení poplatků za školení nových členů a brigádnických hodin

          - Zákaz stanování,kempování,bivakování na pozemcích MO Havířov

          - Přijetí nových členů MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání s účetní MO p.Kurzovou, kde z důvodu zdražování cen energií a inflace, bude v příštím období nezbytné přehodnotit dosavadní cenu brigádnické hodiny a tu zdražit úměrně k inflaci. Navrhovaná cena bude předmětem dalších jednání, dle míry dopadů inflace.

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka z konference ÚS , kde konference schválila navýšení ceny povolenek na 2000 kč, schválila bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2023,a došlo ke změně předsedy ÚS , novým předsedou je Mgr.Radomír Bednář

- Zápis č.5/2022 z jednání VÚS ze dne 19.5.2022

- Zprávu ved.RS  Mgr. Kristiana o činnosti RS

-Informaci ved.LRU p.Molaty z odboru mládeže

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

-Hospodáři MO zefektivnit možnost odpracovaných brigádnických hodin, vypracovat řádné TOO ke školení nových členů MO se zveřejněním na stránkách MO.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712