Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.8/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 28.11.2022

Výbor schvaluje

- Rozdělení bezplatných povolenek funkcionářům a členům MO Havířov za práci pro MO

- Přípravu inventarizace majetku MO a inventarizační komisi ve složení (Bc.Damborský,p.Přívratský,p.Wawrzyczek,p.Močiljaková)

- Příspěvek na vánočního kapra funkcionářům MO

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka ze závěrečného zúčtování cenin na ÚS Ostrava ze dne 22.11 t.r.,začátku prodeje cenin na rok 2023 od 5.12.t.r. Ukončení kroužků dětí do 15 let, poděkování ved. HO p.Klímovi za vedení tohoto kroužku.Dále předseda informoval přítomné o průběhu záchranného odlovu a transféru ryb z Lučiny 1P z důvodu provádění prací na tomto revíru

- Informátor Havířovský rybář již vytištěn v počtu 1100ks, poděkování ved.LRU p.Molatovi za přípravu

- Informaci o stavu členské základny ke dni 28.12.t.r. je v MO organizováno 1343 členů

-Informace ved.HO p.Klímy o podzimním zarybnění revírů

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712