Usnesení č.8/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 28.11.2022

Výbor schvaluje

- Rozdělení bezplatných povolenek funkcionářům a členům MO Havířov za práci pro MO

- Přípravu inventarizace majetku MO a inventarizační komisi ve složení (Bc.Damborský,p.Přívratský,p.Wawrzyczek,p.Močiljaková)

- Příspěvek na vánočního kapra funkcionářům MO

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka ze závěrečného zúčtování cenin na ÚS Ostrava ze dne 22.11 t.r.,začátku prodeje cenin na rok 2023 od 5.12.t.r. Ukončení kroužků dětí do 15 let, poděkování ved. HO p.Klímovi za vedení tohoto kroužku.Dále předseda informoval přítomné o průběhu záchranného odlovu a transféru ryb z Lučiny 1P z důvodu provádění prací na tomto revíru

- Informátor Havířovský rybář již vytištěn v počtu 1100ks, poděkování ved.LRU p.Molatovi za přípravu

- Informaci o stavu členské základny ke dni 28.12.t.r. je v MO organizováno 1343 členů

-Informace ved.HO p.Klímy o podzimním zarybnění revírů

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022