Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.9/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 12.12.2022

 

Výbor schvaluje

           - Plán práce výboru MO Havířov na rok 2023

           -  Podání návrhu na udělení svazových vyznamenání funkcionářů MO  na ÚS Ostrava

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-  Závěrečné hodnocení roku,kde předseda MO p.Wawrzyczek zhodnotil činnost jednotlivých odborů MO

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov za období leden-listopad 2022

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

- Proškolení členů inventarizační komise

-Zápis z jednání VÚS Ostrava ze dne 20.10.t.r

-Pokračování LRU muška v divizi,ved. zůstává p.Šafář

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Výdejně povolenek – zavést seznam zadržených povolenek, přestupků a rozhodnutí příkazce

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712