Usnesení č.1/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 23.1.2023

 

Výbor schvaluje

           - Sponzorský dar ve výši 3 000 kč- Rybářský ples ve Stonavě, odměnu za provedení sumarizace úlovkových lístků  p. Močiljakové 5 000kč a p.Šimonovi 2 000Kč

           -  Předložený návrh hospodářského odboru k uskutečnění dětských závodů na Dukle

          - Hospodářským odborem navrženého člena p.Ondřeje Zabawského jako ved.odboru mládeže, dále p.Radima Šimona jako ved.kroužku pokročilých rybářů a p. Wawracze a Klímu jako jejich asistenty

         - Termín konání členské schůze na den 26.3. v 8:15 hod. v kulturním domě Radost v Havířově

         - Předložený návrh ved.RS Mgr.Kristiana – nové adepty na členy RS p.Vydiolek Jakub, p.Zabawski Ondřej

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště a termínech zkoušek pro uchazeče o vydání prvního rybářského lístku,které se v letošním roce budou konat 11.3.,22.4.,20.5.,17.6.,9.9. zveřejněno na webových stránkách, tyto zkoušky bude provádět jednatel MO p. Přívratský

-  Informaci předsedy MO p.Wawrzyczka o zadání poptávky na cenovou kalkulaci k provedení renovace nádrže na odpadní vodu a zateplení budovy sídla MO, dále předseda informoval o přípravě nových webových stránek MO, průběhu odevzdávání povolenek v OD Globus Havířov a v sídle MO, ukončení sumarizace úlovkových lístků a konečné odeslání sumarizace na ÚS dne 17.1.t.r.

- Zprávu o činnosti RS za uplynulé období přednesenou ved.RS  Mgr.Kristianem, včetně přijetí nových návrhů na adepty členů RS a připomínky k označení úseku omezení lovu pod hotelem Fridrich

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 16.1.t.r. a stanovisko DK k ekonomickým výsledkům hospodaření MO za rok 2022

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

- Stížnost členů MO na zřízení závory na vyhlídce- bude předloženo na ÚS

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.11 ze dne 14.12.2022

-Pokračování LRU muška ve II.lize včetně opětovného navýšení fin. částky na původní výši 

 

 

Výbor ukládá     

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Hospodářskému odboru-zaslat dotazník práce s mládeží na ÚS –termín 31.1.t.r.
  • Předsedovi a jednateli MO –zúčastnit se hospodářské kontroly na ÚS Ostrava dne 1.2.t.r.

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022