Usnesení č.2/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 20.2.2023

 

Výbor schvaluje

           - Odměnu za provedenou inventarizaci majetku MO p. Močiljakové 5 000kč

         -  Realizaci kompletní výměny jímky odpadních vod

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, TOO členské schůze na den 26.3.t.r.

-  Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o provedené revizi agregátu k odlovu ryb, o průběhu jednání se starostou obce Těrlicko Ing.Bieguněm týkající se opravy příjezdové cesty k sídlu MO a umístění zákazových cedulí v prostorách pod hotelem Fridrich, dále podal informace z jednání na US Ostrava dne 1.2.t.r

- Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku MO

- Informace HO p.Klímy o průběhu příprav plánovaného závodu dětí na revíru Dukla

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 13.2.t.r. a stanovisko DK k rozpočtu MO na rok 2023

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.1 ze dne 19.1.2023

 

Výbor ukládá     

- Všem odborům, dodat předsedovi MO podklady k zapracování do zprávy pro členskou schůzi- termín 10.3.t.r.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022