Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.2/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 20.2.2023

 

Výbor schvaluje

           - Odměnu za provedenou inventarizaci majetku MO p. Močiljakové 5 000kč

         -  Realizaci kompletní výměny jímky odpadních vod

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, TOO členské schůze na den 26.3.t.r.

-  Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o provedené revizi agregátu k odlovu ryb, o průběhu jednání se starostou obce Těrlicko Ing.Bieguněm týkající se opravy příjezdové cesty k sídlu MO a umístění zákazových cedulí v prostorách pod hotelem Fridrich, dále podal informace z jednání na US Ostrava dne 1.2.t.r

- Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku MO

- Informace HO p.Klímy o průběhu příprav plánovaného závodu dětí na revíru Dukla

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 13.2.t.r. a stanovisko DK k rozpočtu MO na rok 2023

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.1 ze dne 19.1.2023

 

Výbor ukládá     

- Všem odborům, dodat předsedovi MO podklady k zapracování do zprávy pro členskou schůzi- termín 10.3.t.r.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712