Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.3/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.5.2023

 

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, průběhu školení a zkoušek 13 nových členů MO

-Zprávy předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání územní konference ČRS ze dne 27.5. t.r. ,dokončení instalace nové odpadní jímky s napojením na čističku odpadních vod,zprávu o čerpání rozpočtu  leden-duben 2023, informace o odvodu fin.prostředků za čl.známky,povolenky a brigády, informace k chystanému 1.kolu  závodu LRU muška a stavu členské základny a finančních prostředků

- Informace ved. RS Mgr.Kristiana o vyznačení úseku zákazu lovu pod hotelem Fridrich, o jmenování nových členů RS a chystaném nákupu stejnokroje pro tyto členy

- Informace ved.HO p.Klímy o průběhu závodu dětí na revíru Dukla, vysazení ryb do sportovních revírů, informaci o ukončení kroužku dětí

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 15.5.t.r.

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.5 ze dne 18.5.t.r.

 

Výbor ukládá     

–Hospodářskému odboru a řediteli závodu p.Šimonovi, vyúčtovat závody dětí- termín 31.5.t.r.

 

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712