Zásady a pravidla pro lov sumců vyvážkou
Povolení se vydává jen držitelům kaprových povolenek .(KK a CK)

Veškerá pravidla která jsou uvedena v tomto seznamu se musí dodržovat jinak se lovící vystavuje možností postihu, bude povolení odebráno bez náhrady a to včetně kaprové povolenky.

1) Držitel povolení k lovu sumce je oprávněn k vyvezení dvou prutů(udic) .
2) Za nástrahu lze použít jako nástražní rybu každou rybu která ma stanovenou minimální délku a toto splňuje, ale také ryby které nemají stanovenou minimální délku jako jsou: cejn,plotice,perlín, okoun atd.
3) Za nastražní rybu nelze v žádném případě použít: úhoř, pstruh a KAPR.
4) Povolení opravňuje lovícího k osazení dvou trhacích bójek,ale né do místa která jsou vymezena jako plavební dráha.
5) Lovíci si v jednom dni může přisvojit pouze jednoho uloveného sumce do 130 cm potom ukončí denní lov.
6) Po setmění má povinost osvětlit místo lovu el. světlem.( né svíčka.)
7) Lovící bude dbát na pořádek v místě lovu.
8) Zákaz rozdělávání otevřených ohňů .
Zákaz používání k lovu vábničky a vábení kolem nástrahy a lov ze člunu
Zdolávání zaseknutého sumce ze člunu je možné.
Při lovu se chovat tak aby nerušil ostaní rybáře.
9) Lovící vyváží tak aby bylo vyvezeno kolmo na osu přehrady. V případě že nemá vyvezen žádný prut na sumce je povoleno si lovit nástražní ryby a ty musí zapsat do povolenky.V případě ulovení kapra je povinost ho vrátit vodě.
10) Za trhací bojku nelze použít plastovou lahev nebo neopracované PVC
11) Po skončení platnosti povolení je povinost neprodleně odstranit trhací bóje a vrácení povolení včetně sumáře tomu kdo povolení vydal.

ceník:

jednodenní......................................100Kč
dvoudenní........................................200Kč
třídenní........................................... 300Kč
sedmidenní.......................................500Kč

ke každé povolence se připočítává manipulační poplatek 20 Kč

za MO Havířov          Bohuslav Wawrzyczek                  Miroslav Cholasta
                                  předseda MO                               Hospodář MO

 

                                           471 131 - Stonávka 2A - MO Havířov

 

Revír tvoří údolní nádrž Těrlicko v k.ú. Těrlicko - 267 ha
Od tělesa hráze údolní nádrže až ke konci vzdutí hladiny záchytné nádrže pod splavem na toku Stonávky, včetně biologického rybníka v k.ú. Těrlicko - 6 ha a bývalého Halamova rybníka v zátopě nádrže. Na konci vzdutí hlavní nádrže může být vymezen úsek pro přirozenou produkci ryb - označeno tabulemi - lov ryb zakázán. Na revíru je povolen provoz sportovních motorových plavidel pod obcí Dolní Těrlicko. Míra kapra je 40 cm.

Těrlická údolní nádrž leží 4 km jihovýchodně od Havířova a 9 km západně od Českého Těšína, na říčce Stonávce, v nadmořské výšce 280 m n.m. Sypaná hráz je 610 m dlouhá a 30,4 m vysoká. Délka vzdutí nádrže je 5,2 km. Maximální hloubka u hráze je 23,7 m, průměrná hloubka kolem 8 m.

Výstavba byla dokončena v roce 1963. Před vlastní nádrží byla vybudována záchytná nádrž o výměře cca 13 ha, která sloužila jako usazovací, dnes je už zaplněná pevnými náplavami po okraj a tudíž nefunkční. Okolí hlavní nádrže je v letních měsících intenzívně využívá pro rekreaci, kvalita vody ke koupání však nebývá vždy vyhovující.
Břehy jsou z větší části zalesněné listnatými dřevinami. Dno nádrže v pobřežních partiích je většinou tvrdé, pokryté drobným štěrkem, v některých místech zabahněné. V okolí rekreačních středisek jsou břehy upraveny jako pláže.
Rybí obsádka je pestrá, v nádrži se vyskytují tyto druhy ryb: kapr, štika, candát, lín, bolen, plotice, cejn, ostroretka, jelec tloušť, sumec, okoun, ježdík, ouklej, pstruh potoční a úhoř. Většina rybářů se soustřeďuje na lov kapra, kterého se každoročně uloví nejméně 18 tun. Loví se i trofejní štiky a candáti, v posledních letech se ulovilo také několik pěkných sumců.

Revír Stonávka 2A se fakticky skládá ze tří relativně samostatných vodních nádrží - vlastního přehradního jezera, dále z tzv. záchytné nádrže v přítokové oblasti (5) a z biologického rybníka, (2).

Záchytná nádrž (13 ha) i biologický rybník (8 ha) jsou jen malou částí revíru a jsou rybářsky jen málo významné. Hlavní nádrž je přehradní jezero retenčního typu se sypanou zemní hrází 617 m dlouhou s výškou přes 25 m.

Mimořádné poděkování patří oddělení PČR Těrlicko za jejich spolupráci s MO Havířov, do jejiž místní příslušnosti patří náš revír Stonávka 2A.

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

rybari@rybari-havirov.cz

 

Otevírací doba

             
 

    od 15.1. do 17.12.2018


 pondělí   13:00 - 17:00 hod.
 středa     08:30 - 11:30 hod.