Prodej krátkodobých povolenek , povolení k lovu Chyť a Pusť pro rok 2018
RS Fish rybářské potřeby s.r.o. – prodejna Radim Snopek

• Hlavní třída 73/438, Havířov - Město, 736 01
• Tel.: 59 6813460
• Mob.: +420604994440
• E-mail informace : info@rybarskepotreby-shop.cz
• Web: www.rybarskepotreby-shop.cz
• Kontaktní osoby : Radim Snopek, Martin Ryška, Šárka Snopková, Pavlína Koštialová
a v úředních hodinách na MO Havířov,z.s.
Rybářská 154 / 7, Těrlicko PSČ 735 42
Kontakt: 774 556 541
www.rybari-havirov.cz

                                       UPOZORNĚNÍ LOVÍCÍM !!!

Vzhledem k tomu, že po dohodě se zástupci ÚS Ostrava jakožto uživatelem rybářského revíru 471 131 Stonávka 2A, se posunula hranice zákazu lovu a to pod ,, zeleným městem'' o cca 150 m směrem pod benzínovou čerpací stanici k tzv.,, jabloni'' a to od 1.7. 2015 z důvodu opakovaných stížností lovících a nejasnosti hranice zákazu lovu v tomto úseku, zejména na vodní ploše.
Na tento vymezený úsek zákazu lovu, rybářská stráž umístila informační tabule s označením.
Bohužel opět toto označení na svém místě dlouho nevydrželo a bylo poškozeno vandaly a poničen tak majetek svazu.
Proto upozorňuji lovící v tomto úseku, že při zjištění tohoto přestupku, bude s lovícím zahájeno kárné řízení za porušení BP (i zadržení povolenky).

,,Petrův zdar''

Přívratský Lukáš
jednatel a vedoucí rybářské stráže

Obecně závazná vyhláška č.9/2015 k zabezpečení ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území obce Těrlicko k nahlédnutí ZDE

                                           471 131 - Stonávka 2A - MO Havířov

 

Revír tvoří údolní nádrž Těrlicko v k.ú. Těrlicko - 267 ha
Od tělesa hráze údolní nádrže až ke konci vzdutí hladiny záchytné nádrže pod splavem na toku Stonávky, včetně biologického rybníka v k.ú. Těrlicko - 6 ha a bývalého Halamova rybníka v zátopě nádrže. Na konci vzdutí hlavní nádrže může být vymezen úsek pro přirozenou produkci ryb - označeno tabulemi - lov ryb zakázán. Na revíru je povolen provoz sportovních motorových plavidel pod obcí Dolní Těrlicko. Míra kapra je 40 cm.

Těrlická údolní nádrž leží 4 km jihovýchodně od Havířova a 9 km západně od Českého Těšína, na říčce Stonávce, v nadmořské výšce 280 m n.m. Sypaná hráz je 610 m dlouhá a 30,4 m vysoká. Délka vzdutí nádrže je 5,2 km. Maximální hloubka u hráze je 23,7 m, průměrná hloubka kolem 8 m.

Výstavba byla dokončena v roce 1963. Před vlastní nádrží byla vybudována záchytná nádrž o výměře cca 13 ha, která sloužila jako usazovací, dnes je už zaplněná pevnými náplavami po okraj a tudíž nefunkční. Okolí hlavní nádrže je v letních měsících intenzívně využívá pro rekreaci, kvalita vody ke koupání však nebývá vždy vyhovující.
Břehy jsou z větší části zalesněné listnatými dřevinami. Dno nádrže v pobřežních partiích je většinou tvrdé, pokryté drobným štěrkem, v některých místech zabahněné. V okolí rekreačních středisek jsou břehy upraveny jako pláže.
Rybí obsádka je pestrá, v nádrži se vyskytují tyto druhy ryb: kapr, štika, candát, lín, bolen, plotice, cejn, ostroretka, jelec tloušť, sumec, okoun, ježdík, ouklej, pstruh potoční a úhoř. Většina rybářů se soustřeďuje na lov kapra, kterého se každoročně uloví nejméně 18 tun. Loví se i trofejní štiky a candáti, v posledních letech se ulovilo také několik pěkných sumců.

Revír Stonávka 2A se fakticky skládá ze tří relativně samostatných vodních nádrží - vlastního přehradního jezera, dále z tzv. záchytné nádrže v přítokové oblasti (5) a z biologického rybníka, (2).

Záchytná nádrž (13 ha) i biologický rybník (8 ha) jsou jen malou částí revíru a jsou rybářsky jen málo významné. Hlavní nádrž je přehradní jezero retenčního typu se sypanou zemní hrází 617 m dlouhou s výškou přes 25 m.

Mimořádné poděkování patří oddělení PČR Těrlicko za jejich spolupráci s MO Havířov, do jejiž místní příslušnosti patří náš revír Stonávka 2A.

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

Havirov@mocrs.cz

 

Otevírací doba

           

   PONDĚLÍ   13:00 - 15:00 hod. 

 

   STŘEDA       zrušeno