Usnesení č.7/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.11.2021

Výbor schvaluje

           - přerozdělení bezpatných povolenek a povolenek v režii MO členům za práci pro MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o předání funkce ved.mládeže, včetně inventarizace kde p.Marosze nahradil p.Jakubec viz.předávací protokol , zrušení společného posezení členů výboru a funcionářů MO z důvodu nepříznivé epidemiologické situace

- Zápis č.10 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 11.11.t.r.

- Přípravu inventarizace majetku MO vydání směrnic,školení, a inventarizační komisi ve složení p.Wawrzyczek,Přívratský, Bc.Damboský, pí.Močiljaková

-Úpravu podmínek rybolovu pod hotelem Fridrich(úsek hlavní pláže)v období od 1.5.-30.9. počínaje rokem 2022  budou v tomto úseku každoročně na žádost obce Těrlicko po dohodě s územním svazem Ostrava umístěny cedule se zákazem rybolovu

-Možnost vrácení povolenek k lovu a sumářů úlovků členů ve dnech 8 a 15. ledna 2022 ve stánku v hypermarketu Glóbus Havířov

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Předsedovi MO-připravit návrh rozpočtu MO pro rok 2022

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.6/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 18.10. 2021

 

 

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí


- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
- Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o stavu členské základny, 1302 členů, čerpání rozpočtu
MO za období leden-srpen t.r.,umístění kamerového systému se záznamem v okolí sídla MO
- Zápis č.8 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 10.9.t.r.
- Zprávu z jednání DK MO Havířov za období leden-září t.r.,stanovisko DK ke zprávě o čerpání
rozpočtu MO za období leden-srpen t.r.
-Zprávu o činnosti přípravné a volební komise MO ČRS Havířov pro volby do výboru a DK MO
pro období 2022-2026
-Požadavky členů RS pro nadcházející sezónu podané ved. RS Mgr.Kristianem
-Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským průkazem


Výbor ukládá


- Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
– Všem členům MO -Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským
průkazem -vyplývá ze stanov ČRS

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek                                              v.r. zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
předseda MO                                                                                     jednatel MO

Usnesení č.5/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 20.9. 2021

 

Výbor schvaluje


- Mimořádnou odměnu 1000 kč p.Molatovi k životnímu jubileu
- Pověření vedením odboru mládeže p.Jakubce
- Zakoupení 2 ks notebooku pro potřeby MO

Výbor bere na vědomí


- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
- Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o odeslané objednávce členských známek pro r.2022 na
  ÚS Ostrava, dále ze schůzky HO dne 9.9. t.r. konané v Karviné
- Zahájení kroužku mládeže dne 4.10.
- Kontrolu revíru 471 131 za účelem zmapování nepořádku, s výsledkem uspokojivým
- Přípravu vydání informátoru Havířovský rybář
- Zákaz parkování u sídla MO v úředních hodinách , označeno cedulemi


Výbor ukládá


- Všem odborům-zpracovat požadavek návrhu rozpočtu na r.2022-termín 18.10.t.r.
- Všem odborům-zpracovat podklady pro vydání Havířovského rybáře-termín 18.10.t.r.
- Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
- Zpracovat návrhy na vyznamenání –předseda,jednatel ,termín 18.10.t.r.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                     zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
                předseda MO                                                                 jednatel MO

Usnesení č.4/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 28.6. 2021

Výbor schvaluje
- Tříčlennou přípravnou a volební komisi pro volby do výboru a dozorčí komise MO Havířov na období
2022-2026 ve složení p.Petr Šafář, Bc.Jiří Damborský, p.Jakub Vydiolek
- Mimořádnou odměnu p.Močiljakové a p.Kurzové za dokončení daňových plateb

Výbor bere na vědomí
- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Zpávy předsedy MO p.Wawrzyczka o stavu členské základny,zkouškách pro členy RS v Ostravě,
kde oba naši adepti složili zkoušky úspěšně, 3.7.tr proběhne školení elektro rybářů v Příboře ,
zúčastní se Mgr.Libor Kristián,Tomáš Klíma
- Poděkování předsedy MO p.Wawrzyczka za vedení kroužku dětí a mládeže p.Klímovi, kroužek
byl ukončen 21.6.tr pro 15 uchazečů

Výbor ukládá
- Jednateli MO panu Přívratskému, kontaktovat majitele příjezdové cesty k MO,za účelem opravy

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
          předseda MO                                                             jednatel MO

Usnesení č.6/2020 z mimořádného jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 16.11. 2020

Výbor schvaluje

-   Přijetí paní Táňi Močiljakové jako zaměstnance MO ČRS Havířov

- Vyslání pana Tomáše Klímy na kurs rybářského hospodáře konaného ve Vodňanech

- Nový systém prodeje členských známek a ostatních cenin, taktéž zavedení nového platebního způsobu. Jedná se o e-shop prodej včetně platební brány THE PAY

- Inventarizační komisi ve složení – předseda komise Bc.Jiří Damborský

                                                  - členové Lukáš Přívratský, Bohuslav Wawrzyczek

                                                 - zapisovatelka Táňa Močiljaková

Výbor bere na vědomí

- Konečnou podobu informátoru Havířovský Rybář pro rok 2021

- Přípravu ke vrácení povolenek včetně technického a organizačního opatření

Výbor ukládá      

                              

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 

Usnesení č.5/2020 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.9. 2020

Výbor schvaluje

Výbor bere na vědomí
- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
-Zprávu předsedy DK Bc. Jiřího Damborského z jednání DK MO ze dne 7.9.t.r.
- Zprávy předsedy MO p.Wawrzyczka, o stavu členské základny,stavu fin.prostředků na BÚ MO a pokladny,účetní uzávěrce leden-srpen t.r.,odvodu fin.prostředků za povolenky a čl.známky na ÚS Ostrava
- Změnu ve funkci ved.RS z důvodu ukončení členství v RS p. Přívratského ke dni 1.10.t.r. nahrazen ve funkci Bc.Kristianem Liborem

Výbor ukládá
- Jednateli MO kontaktovat fa Kycik alarm z důvodu revize zabezpečovacího zařízení
-Všem odborům- zpracovat a dodat podklady ke zpracování a přípravě k vydání Havířovského rybáře (termín 30.10.t.r.)
Hospodářskému odboru-oznámit termín očisty revíru 471 131 včetně realizace očisty
(termín 15.10 t.r.)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
               předseda MO                                                             jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022