Usnesení č.6/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 19.9.2022 

 

Výbor schvaluje

           - Pro následující období nenavyšovat cenu za náhradu brigádnických hodin

          - Ponechat úřední hodiny výdejny povolenek jako v předchozím roce

          - Přijetí 34 nových členů MO

          - Odměnu 5000 kč  p.Václavu Krčmářovi k ukončení členství v RS

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání s p.Wojtynou o možnostech zřízení nové domény webových stránek organizace, informace o zahájení kroužku dětí do 15 let (kde předseda kladl důraz na nutnost provádět nábor ve školách začátkem školního roku)

- Zajištění odevzdání povolenek k lovu v hypermarketu Globus v Havířově ve dnech 7.1. a 14.1. 2023

- Infomaci o řešení zabezpečení emailové adresy organizace z důvodu napadání emailu spamy

- Zápis z jednání VÚS ze dne 18.8.2022

- Zprávu předsedy DK Bc.Jiřího Damborského z jednání DK za období leden-srpen 2022

-Informaci ved.LRU p.Molaty z závodů II.ligy muška, kde družstvo sestupuje do divize a p.Petr Šafář na vlastní žádost ukončil působení jako ved.záv. družstva

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Všem odborům-předložit k projednání příspěvky pro informátor Havířovský rybář- termín 24.10.t.r.
  • Všem odborům-předložit ke schválení návrhy na vyznamenání funkcionářů a udělení pamětních listů členů MO termín 24.10.t.r

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.5/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 13.6.2022

 

Výbor schvaluje

           - Přehodnocení poplatků za školení nových členů a brigádnických hodin

          - Zákaz stanování,kempování,bivakování na pozemcích MO Havířov

          - Přijetí nových členů MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání s účetní MO p.Kurzovou, kde z důvodu zdražování cen energií a inflace, bude v příštím období nezbytné přehodnotit dosavadní cenu brigádnické hodiny a tu zdražit úměrně k inflaci. Navrhovaná cena bude předmětem dalších jednání, dle míry dopadů inflace.

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka z konference ÚS , kde konference schválila navýšení ceny povolenek na 2000 kč, schválila bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2023,a došlo ke změně předsedy ÚS , novým předsedou je Mgr.Radomír Bednář

- Zápis č.5/2022 z jednání VÚS ze dne 19.5.2022

- Zprávu ved.RS  Mgr. Kristiana o činnosti RS

-Informaci ved.LRU p.Molaty z odboru mládeže

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

-Hospodáři MO zefektivnit možnost odpracovaných brigádnických hodin, vypracovat řádné TOO ke školení nových členů MO se zveřejněním na stránkách MO.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.4/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 2.5.2022

  

Výbor schvaluje

- Schválení stávajícího plánu práce na r.2022 členy nového výboru

- Přijetí nových členů MO

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o výměně zabezpečovacího zařízení v prostorách sídla MO a plynoměru , kde bude nutná oprava a revize,dále informace o stavu členské základny a odvodu fin.prostředků za povolenky a čl.známky ve prospěch ÚS Ostrava

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o průběhu čerpání rozpočtu MO za leden-duben

- Zápis č.4/2022 z jednání VÚS ze dne 21.4.2022

-Zprávu předsedy DK  Bc.Damborského z jednání DK  ze ne 14.2. tr

- Informaci ved.RS  Mgr. Kristiana o průběhu zkoušek nových zájemců o členství v RS a umístění zákazových cedulích na pláži pod hotelem Fridrich

-Informace Hospodáře MO p.Klímy o znečišťování břehů revíru 471 131, plánovaném školení elektrorybářů dne 21.5.t.r.,o jarním vysazení ryb do revírů a průběhu kroužku mladých rybářů.

-Informaci ved.LRU p.Molaty k 1. kolu závodů II.ligy muška

 

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.2/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.2.2022

  

Výbor schvaluje

 - Konání výroční členské schůze dne 13.3.2022 v 9:00 hod. v kulturním domě Radost v Havířově

 - Termín jednání nově zvoleného výboru včetně ustavující schůze výboru na den 13.3.2022

 - Účast p.Klímy na kurzu rybářského hospodáře v Třeboni

 - Přijetí nových členů

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o vyhodnocení práce výboru a DK MO za uplynulé volební období, poděkování členům za práci

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o provedené inventarizaci majetku MO,celkové sumarizaci povolenek za rok 2021

- Zápis č.1/2022 z jednání VÚS ze dne 20.1.2022

-Zprávu předsedy DK  Bc.Damborského z jednání DK  ze ne 31.1. a 14.2. t.r. a stanovisko DK k účetní uzávěrce za rok 2021 a navrženému rozpočtu MO na rok 2022

- Stav členské základny  

 

Výbor ukládá     

Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 Usnesení č.1/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.1.2022

  

Výbor schvaluje

           - Plán práce výboru na rok 2022

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o vyhodnocení období pro vrácení povolenek za r.2021, o plnění rozpočtu za r.2021,z hospodářské kontroly konané na ÚS Ostrava dne 19.1.2022 a odeslání anketního formuláře týkajícího se omezení úlovku Kapra

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o poplatcích za služby a platby MO, výkaz činnosti MO za rok 2021

- Informace ved.kroužku p.Jakubce o kroužku začátečníků

-Zprávu předsedy inventární komise Bc.Damborského o inventarizaci majetku MO za rok 2021

-Zprávu ved.RS  Mgr.Kristiana o činnosti RS v roce 2021,o návrhu 4 kandidátů ke zkouškám RS

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.8/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.12.2021

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o odeslané žádosti na Lesy ČR s.p. o zakoupení pozemku v bezprostřední blízkosti sídla MO, o konečné uzávěrce fin.prostředků včetně úhrady nedoplatků ve prospěch ÚS Ostrava za FRR,členské známky a povolenky

- Projednání plánu práce výboru MO , návrhu rozpočtu MO pro rok 2022

-Zprávu předsedy DK Bc.Damborského o činnosti DK za období leden –listopad 2021

-Zprávu ved.RS  Mgr.Kristiana o činnosti RS

-Hodnocení činnosti výboru MO za uplynulé volební období 2018-2022

-Informace o pádu stromu na střechu sídla MO dne 1.12.2021 a způsobu řešení pojistné události a opravě  střechy

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

 

Úřední hodiny

                                                                                             

1.5.- 29.11.2023

                                                                                                   pondělí 13:00 - 16:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 12:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin      

                                                                  

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.

 

 

                                                                            

 

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                       zima 2022