Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

 Usnesení č.1/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.1.2022

  

Výbor schvaluje

           - Plán práce výboru na rok 2022

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o vyhodnocení období pro vrácení povolenek za r.2021, o plnění rozpočtu za r.2021,z hospodářské kontroly konané na ÚS Ostrava dne 19.1.2022 a odeslání anketního formuláře týkajícího se omezení úlovku Kapra

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o poplatcích za služby a platby MO, výkaz činnosti MO za rok 2021

- Informace ved.kroužku p.Jakubce o kroužku začátečníků

-Zprávu předsedy inventární komise Bc.Damborského o inventarizaci majetku MO za rok 2021

-Zprávu ved.RS  Mgr.Kristiana o činnosti RS v roce 2021,o návrhu 4 kandidátů ke zkouškám RS

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.8/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 27.12.2021

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o odeslané žádosti na Lesy ČR s.p. o zakoupení pozemku v bezprostřední blízkosti sídla MO, o konečné uzávěrce fin.prostředků včetně úhrady nedoplatků ve prospěch ÚS Ostrava za FRR,členské známky a povolenky

- Projednání plánu práce výboru MO , návrhu rozpočtu MO pro rok 2022

-Zprávu předsedy DK Bc.Damborského o činnosti DK za období leden –listopad 2021

-Zprávu ved.RS  Mgr.Kristiana o činnosti RS

-Hodnocení činnosti výboru MO za uplynulé volební období 2018-2022

-Informace o pádu stromu na střechu sídla MO dne 1.12.2021 a způsobu řešení pojistné události a opravě  střechy

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 

Usnesení č.7/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.11.2021

Výbor schvaluje

           - přerozdělení bezpatných povolenek a povolenek v režii MO členům za práci pro MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o předání funkce ved.mládeže, včetně inventarizace kde p.Marosze nahradil p.Jakubec viz.předávací protokol , zrušení společného posezení členů výboru a funcionářů MO z důvodu nepříznivé epidemiologické situace

- Zápis č.10 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 11.11.t.r.

- Přípravu inventarizace majetku MO vydání směrnic,školení, a inventarizační komisi ve složení p.Wawrzyczek,Přívratský, Bc.Damboský, pí.Močiljaková

-Úpravu podmínek rybolovu pod hotelem Fridrich(úsek hlavní pláže)v období od 1.5.-30.9. počínaje rokem 2022  budou v tomto úseku každoročně na žádost obce Těrlicko po dohodě s územním svazem Ostrava umístěny cedule se zákazem rybolovu

-Možnost vrácení povolenek k lovu a sumářů úlovků členů ve dnech 8 a 15. ledna 2022 ve stánku v hypermarketu Glóbus Havířov

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Předsedovi MO-připravit návrh rozpočtu MO pro rok 2022

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.6/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 18.10. 2021

 

 

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí


- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
- Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o stavu členské základny, 1302 členů, čerpání rozpočtu
MO za období leden-srpen t.r.,umístění kamerového systému se záznamem v okolí sídla MO
- Zápis č.8 z jednání VÚZ Ostrava ze dne 10.9.t.r.
- Zprávu z jednání DK MO Havířov za období leden-září t.r.,stanovisko DK ke zprávě o čerpání
rozpočtu MO za období leden-srpen t.r.
-Zprávu o činnosti přípravné a volební komise MO ČRS Havířov pro volby do výboru a DK MO
pro období 2022-2026
-Požadavky členů RS pro nadcházející sezónu podané ved. RS Mgr.Kristianem
-Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským průkazem


Výbor ukládá


- Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
– Všem členům MO -Nutnost prokazovat se při účasti na členské schůzi MO Havířov členským
průkazem -vyplývá ze stanov ČRS

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek                                              v.r. zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
předseda MO                                                                                     jednatel MO

Usnesení č.5/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 20.9. 2021

 

Výbor schvaluje


- Mimořádnou odměnu 1000 kč p.Molatovi k životnímu jubileu
- Pověření vedením odboru mládeže p.Jakubce
- Zakoupení 2 ks notebooku pro potřeby MO

Výbor bere na vědomí


- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
- Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o odeslané objednávce členských známek pro r.2022 na
  ÚS Ostrava, dále ze schůzky HO dne 9.9. t.r. konané v Karviné
- Zahájení kroužku mládeže dne 4.10.
- Kontrolu revíru 471 131 za účelem zmapování nepořádku, s výsledkem uspokojivým
- Přípravu vydání informátoru Havířovský rybář
- Zákaz parkování u sídla MO v úředních hodinách , označeno cedulemi


Výbor ukládá


- Všem odborům-zpracovat požadavek návrhu rozpočtu na r.2022-termín 18.10.t.r.
- Všem odborům-zpracovat podklady pro vydání Havířovského rybáře-termín 18.10.t.r.
- Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
- Zpracovat návrhy na vyznamenání –předseda,jednatel ,termín 18.10.t.r.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                     zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
                předseda MO                                                                 jednatel MO

Usnesení č.4/2021 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 28.6. 2021

Výbor schvaluje
- Tříčlennou přípravnou a volební komisi pro volby do výboru a dozorčí komise MO Havířov na období
2022-2026 ve složení p.Petr Šafář, Bc.Jiří Damborský, p.Jakub Vydiolek
- Mimořádnou odměnu p.Močiljakové a p.Kurzové za dokončení daňových plateb

Výbor bere na vědomí
- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Zpávy předsedy MO p.Wawrzyczka o stavu členské základny,zkouškách pro členy RS v Ostravě,
kde oba naši adepti složili zkoušky úspěšně, 3.7.tr proběhne školení elektro rybářů v Příboře ,
zúčastní se Mgr.Libor Kristián,Tomáš Klíma
- Poděkování předsedy MO p.Wawrzyczka za vedení kroužku dětí a mládeže p.Klímovi, kroužek
byl ukončen 21.6.tr pro 15 uchazečů

Výbor ukládá
- Jednateli MO panu Přívratskému, kontaktovat majitele příjezdové cesty k MO,za účelem opravy

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
          předseda MO                                                             jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712